Kód banky 0710 (Česká národní banka)

Kód banky 0710 patří České národní bance (ČNB), což je centrální banka České republiky.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
16/3/2023 4:47 PM

ČNB byla založena v roce 1993 po rozpadu Československa a zavedení samostatné české měny. Kromě vydávání bankovek a mincí má ČNB také za úkol dohlížet na finanční stabilitu v zemi a řídit měnovou politiku.

K čemu slouží kód banky 0710

Bankovní kód slouží k jednoznačné identifikaci jednotlivých bank a usnadňuje tak převody peněz mezi účty různých bank. Pokud tedy chcete provést platbu na účet vedený u České Národní banky, budete potřebovat znát její bankovní kód, kterým je 0710.

Pokud potřebujete provést mezinárodní platbu na účet vedený u České Národní banky, budete potřebovat znát také její BIC/SWIFT kód. Ten pro Českou národní banku je CNBACZPPXXX. Je důležité mít tyto údaje správně vyplněné, aby platba byla úspěšně zpracována a doručena na správný účet.

Základní údaje - Česká národní banka

Oficiální název banky: Česká národní banka

Sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

IČO: 48136450

Kód banky: 0710

SWIFT kód banky: CNBACZPP

Historie České Národní Banky (ČNB) (kód banky 0710)

Před založením ČNB plnila podobné funkce Národní banka Československá, která vznikla v roce 1919 po vzniku samostatného Československa. V průběhu druhé světové války byla činnost banky omezena a po válce byla obnovena. V roce 1953 byla však Národní banka Československá sloučena s dalšími bankami a vytvořila tak Státní banku československou.

Po sametové revoluci a následnému rozpadu Československa vznikla potřeba vytvořit novou centrální banku pro samostatnou Českou republiku. ČNB byla založena v únoru 1993 a ihned začala plnit své úkoly.

Od svého vzniku se ČNB aktivně podílí na vývoji a stabilizaci české ekonomiky. V průběhu let se ČNB postupně přizpůsobovala měnícím se podmínkám a využívala moderní technologie. V roce 2002 byl zaveden nový platební systém nazvaný TARGET, který usnadňuje transakce mezi členskými státy Evropské unie.

ČNB také aktivně spolupracuje s dalšími centrálními bankami a účastní se různých mezinárodních organizací. Je členem Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu.

V roce 2020 se ČNB musela vypořádat s dopady pandemie koronaviru na českou ekonomiku. Prostřednictvím měnové politiky se snažila podpořit hospodářský růst a udržet inflaci na stabilní úrovni.

Autor: David Web, Zdroj a foto: ČNB