Minimální mzda v roce 2022

Minimální mzda je pro mnoho lidí klíčovým faktorem při rozhodování o své pracovní situaci. V této souvislosti se v ČR minimální mzda pravidelně zvyšuje a upravuje se každoročně. V tomto blogu se podíváme na historii minimální mzdy v posledních 10 letech v ČR.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
6/5/2023 10:57 PM

Tabulka vývoje minimální mzdy

    
Rok    
    
Minimální    mzda (Kč)    
   
2011   
   
8 000   
   
2012   
   
8 500   
   
2013   
   
8 500   
   
2014   
   
8 500   
   
2015   
   
9 200   
   
2016   
   
9 900   
   
2017   
   
11 000   
   
2018   
   
12 200   
   
2019   
   
13 350   
   
2020   
   
14 600   
   
2021   
   
15 200   
   
2022    
   
16 200   

Minimální mzda v roce 2023 se očekává na úrovni 17 300Kč.  

Proč existuje minimální mzda

V České republice minimální mzdu stanovuje vláda na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí. Hlavním důvodem pro stanovení minimální mzdy je zajištění minimálního příjmu pro zaměstnance, aby byli chráněni před nízkými platy a aby měli alespoň základní životní jistotu. Dalším důvodem je zajištění rovného postavení zaměstnanců na trhu práce a ochrana před dumpingovou konkurencí. Minimální mzda je také důležitá pro hospodářskou stabilitu, protože přispívá k nákupní síle a zvyšuje spotřebu v ekonomice.

Srovnání minimální mzdy s okolními zeměmi

Data Eurostatu ukazují, že v roce 2021 byla minimální mzda v České republice 607 eur. Tento údaj je v porovnání s okolními zeměmi střední a východní Evropy relativně nízký. Například v Německu činila minimální mzda 1 584 eur, v Slovensku 623 eur a v Maďarsku 538eur. V porovnání s Rakouskem, kde minimální mzda dosahuje výrazně vyšších částek, je situace v České republice z hlediska minimální mzdy méně příznivá.

    
Země    
    
Minimální    mzda v eurech    
    
Minimální    mzda v korunách    
   
ČR   
   
623   
   
15 200   
   
Slovensko   
   
623   
   
18 751   
   
Polsko   
   
614   
   
16 156   
   
Německo   
   
1 584   
   
41 049   
   
Rakousko   
   
1 700   
   
43 993   
   
Maďarsko   
   
503   
   
13 087   

Zaručená vs minimální mzda

Zaručená mzda je minimální mzda, kterou zaměstnavatel musí platit svým zaměstnancům. Tato mzda je stanovena právními předpisy a závisí na mnoha faktorech, jako jsou pracovní podmínky, dovednosti a zkušenosti pracovníků a výše životních nákladů v dané oblasti. Zaručená mzda je tedy vždy vyšší než minimální mzda a vztahuje se na konkrétní profese.

Zdroj: ČSU, Eurostat, Autor: David Web,Foto: Pixabay