Minimální mzda 2024 - aktuální čísla

Minimální mzda u nás byla poprvé zavedena roku 1991 a dosahovala výše 2 000 korun. Od té doby naštěstí naše ekonomika a tedy i platy zaznamenaly značný nárůst. Jakým vývojem česká minimální mzda prošla, kdo ji pobírá a jak jsme na tom v porovnání s ostatními zeměmi?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
27/3/2022 1:00 AM

Aktualizace: prosinec 2023

Vývoj minimální mzdy

Minimální mzda je v Česku stanovena na 17 300 korun za měsíc neboli 103,8 korun na hodinu. 

Na tuto částku byla zvýšena z loňských 16 200 korun. Desetitisícovou hranici překročila teprve v roce 2017, kdy byla zvednuta z 9 900 korun na rovných 11 000 korun. Ještě na přelomu tisíciletí dosahovala pouhých 4 000 korun, doposud se tedy zvýšila o 265 %.

Tabulka vývoje minimální mzdy

Od Za měsíc Za hodinu
2/1991 2 000 Kč 10,80 Kč
1/1992 2 200 Kč 12 Kč
1/1996 2 500 Kč 13,60 Kč
1/1998 2 650 Kč 14,80 Kč
1/1999 3 250 Kč 18 Kč
7/1999 3 600 Kč 20 Kč
1/2000 4 000 Kč 22,30 Kč
7/2000 4 500 Kč 25 Kč
1/2001 5 000 Kč 30 Kč
1/2002 5 700 Kč 33,90 Kč
1/2003 6 200 Kč 36,90 Kč
1/2004 6 700 Kč 39,60 Kč
1/2005 7 185 Kč 42,50 Kč
1/2006 7 570 Kč 44,70 Kč
7/2006 7 955 Kč 48,10 Kč
1/2007 8 000 Kč 48,10 Kč
8/2013 8 500 Kč 50,60 Kč
1/2015 9 200 Kč 55 Kč
1/2016 9 900 Kč 58,70 Kč
1/2017 11 000 Kč 66 Kč
1/2018 12 200 Kč 73,20 Kč
1/2019 13 350 Kč 79,80 Kč
1/2020 14 600 Kč 87,20 Kč
1/2021 15 200 Kč 90,50 Kč
1/2022 16 200 Kč 96,40 Kč
1/2023 17 300 Kč 103,80 Kč
1/2024 18 900 Kč 112,50 Kč

Kdo u nás pobírá minimální mzdu?

Minimální plat v České republice pobírají přibližně 4 % zaměstnanců, tedy asi 150 000 osob. Profese, u kterých se výdělky minimální mzdě blíží, jsou dlouhodobě uklízečky, a již méně častá povolání jako šička nebo krejčí.

Na nijak vysoký plat nedosáhnou ani školníci se mzdou 18 750 korun, popeláři s 19 200 korunami nebo plavčíci s 19 250 korunami. Zcela nejnižší mzdy pobírá pomocný personál, u kterého se platy pohybují kolem úplného minima.

Kdo stanovuje minimální mzdu

Minimální mzdu v České republice stanovuje vláda na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o právně závaznou sazbu, která určuje minimální odměnu, kterou musí zaměstnavatelé vyplácet svým zaměstnancům za odvedenou práci.

Stanovení minimální mzdy je proces, který zohledňuje různé faktory, jako je životní náklady, inflace, sociální podmínky a ekonomická situace země. Vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží najít rovnováhu mezi zajištěním přiměřeného životního standardu pro pracující lidi a zároveň respektováním potřeb a omezení zaměstnavatelů.

Každoročně probíhá diskuse a jednání mezi vládou, odborovými organizacemi a zaměstnavateli ohledně výše minimální mzdy. Na základě těchto konzultací a analýzy ekonomických ukazatelů vláda přijímá rozhodnutí o výši minimální mzdy, které je poté platné pro daný rok.

Minimální mzda slouží k ochraně zaměstnanců s nízkými příjmy a zajištění důstojných pracovních podmínek. Je důležitým nástrojem regulace pracovního trhu a snahy o sociální spravedlnost v oblasti mezd.

Jak jsou na tom jiné země? Někde nemají minimální mzdu vůbec

V rámci Evropské unie je Česká republika z hlediska výše minimální mzdy stále na chvostu. Nižší už ji má jen Bulharsko (7 930 korun), Rumunsko (11 820 korun), Lotyšsko (10 880 korun), Maďarsko (12 400 korun) a Chorvatsko (13 810 korun). Rekordmanem z hlediska procentuálního nárůstu minimální mzdy v posledních dvou letech je Litva, kde se z předloňských 10 350 korun vyhoupla na 15 360 korun.

Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku, a to 53 000 korun. Za ním následuje Irsko s 41 900 korunami, Nizozemsko se 40 890 korunami a Belgie se 40 330 korunami.

Co se týče našich sousedních států, nejlépe je na tom Německo se 41 000 korunami. Podobnou minimální mzdu jako Česká republika má Polsko (15 600 korun) a Slovensko (14 680 korun). V Rakousku není minimální mzda plošně určená státem, ale zaručují ji dohody odborů. Podle současných dohod by si v Rakousku žádný zaměstnanec neměl vydělat méně než 1 500 euro, tedy asi 38 000 korun.

Minimální mzda není stanovena ani v Dánsku, Finsku, Švédsku, Itálii a na Kypru. Na Kypru je nicméně odbory zaručené minimum ve výši 870 euro za měsíc, tedy přibližně 22 000 korun.

Co je zaručená mzda?

Kromě minimální mzdy je u nás určena také neméně důležitá nejnižší zaručená mzda, jejíž výše se u různých zaměstnání liší. Je odstupňovaná do osmi úrovní podle náročnosti a odpovědnosti zaměstnání a závazná pro zaměstnavatele v soukromém sektoru.

První skupina, do které spadají zaměstnání jako pomocná síla v kuchyni, doručovatel zásilek nebo uklízečka, má zaručenou mzdu ve výši té minimální. Do druhé skupiny patří kupříkladu kuchař, pokojská či řidič, a má zaručených už 17 900 korun. Do osmé skupiny s nejvyšší zaručenou mzdou pak patří osoby na vedoucích pozicích nebo investiční makléři. Jejich zaručená mzda je dokonce 32 400 korun.