Cena zpopelnění bez obřadu 2023

Zpopelnění bez obřadu je proces, ve kterém dochází k kremaci těla zemřelého bez přítomnosti pohřebního obřadu nebo veřejného ceremoniálu. Následující je obecný popis toho, jak probíhá zpopelnění bez obřadu.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
2/6/2023 5:42 PM

Zpopelnění bez obřadu

obsahuje následujíc úkony:

  1. Předání těla: Po úmrtí je tělo zemřelého převezeno do krematoria. Tento proces zajišťuje pohřební služba, která se stará o transport a přípravu těla.
  2. Identifikace: Před provedením zpopelnění je důležité provést identifikaci těla, aby se zajistilo, že správné tělo je předáno ke kremaci. Obvykle se provádí identifikace pomocí identifikačního čísla, které je připevněno k tělu.
  3. Proces zpopelnění: Tělo je umístěno v kremaci a vystaveno vysokým teplotám, které rozloží organickou hmotu a zbývající kosti. Proces zpopelnění trvá obvykle několik hodin.
  4. Získání popele: Po dokončení zpopelnění se získává zbylý popel. Tento popel je obvykle uložen ve speciálním kontejneru a je předán rodině zemřelého.
  5. Následná péče o popel: Po obdržení popela má rodina možnost rozhodnout, jak s ním naložit. Mnoho rodin si vybírá možnost uložení popela v urně na pietním místě, jiné se mohou rozhodnout pro rozptýlení popela na speciálním místě nebo jiném vhodném místě podle zákonných předpisů.

Je důležité si uvědomit, že proces zpopelnění bez obřadu může být různý v závislosti na místě a pohřebních službách. Doporučuje se konzultovat s místními pohřebními službami, které vám poskytnou podrobnější informace o procesu zpopelnění a případných dalších požadavcích.

Orientační cena zpopelnění bez obřadu

Cena zpopelnění bez obřadu se může lišit v závislosti na geografické oblasti, konkrétním krematoriu a poskytovaných službách. Orientační cena pro zpopelnění bez obřadu se v České republice pohybuje zhruba od 10 000 Kč do 20 000 Kč. Je však důležité si uvědomit, že tyto ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na místě a konkrétních okolnostech.

Autor: David Web, Foto: Freepik, Zdroj: www stránky pohřebních služeb

No items found.