Jaká je ochrana investora u podílových fondů?

Investování do podílových fondů přináší nejen potenciálně vysoké zhodnocení vložených prostředků, ale také několik rizik. Jakými opatřeními, zákony a nástroji jste jako investor v případě fondů chráněn?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Investování do fondů
7/1/2021 1:00 AM

Vklady u bank a družstevních záložen v České republice jsou pojištěny do 100 000 eur. U podílových fondů žádné takové pojištění neexistuje, což však neznamená, že je vaše investice vydána jen tak na pospas. Ochranu investora lze rozdělit do těchto oblastí:

  • Dohled ČNB
  • Oddělení aktiv fondu od jeho majetku
  • Funkce depozitáře
  • Investiční limity
  • Členství ve sdružení

Bližší představení těchto oblastí vám ukáže, že ochrana investora je dost možná větší, než jste si mysleli. Stále však platí jedno podstatné pravidlo. Žádný fond vám nemůže garantovat zhodnocení investovaných peněz. Před každou investicí doporučujeme zjistit si maximum informací a vyhodnotit riziko vzhledem k vašemu investičnímu profilu.

Dohled ČNB

Nejdůležitější roli v ochraně investorů do podílových fondů hraje České národní banka. Právě ta přiděluje licence, bez kterých se český fond neobejde. Pro zahraniční fondy platí ohlašovací povinnost. ČNB má také pod kontrolou, jak samotná investiční společnost hospodaří s penězi podílníků fondu. Zároveň schvaluje členy představenstva a dozorčí rady investiční společnosti. Není tak možné, aby se do těchto orgánů dostala osoba, u které byl zjištěn střet zájmů či podvodné jednání.

Oddělení aktiv fondu od jeho majetku

Fond nemá právní subjektivitu, ale i tak jsou jeho aktivita oddělena od majetku investiční společnosti. To v praxi znamená, že případné problémy investiční společnosti včetně jejího bankrotu neovlivňují hodnotu podílového fondu. V nejhorším případě je fond předán do správy jiné společnosti. Za situace, kdy se jiný správce nenajde, je majetek fondu prodán za aktuální hodnotu podílových fondů a každý investor je adekvátně vyplacen.

Funkce depozitáře

Každý fond má depozitáře ve formě banky, která dohlíží na to, zda-li je fond spravován v souladu se zákonem a statutem fondu. Stejně tak kontroluje korektní postup při prodeji a nákupu podílových listů.

Investiční limity

Investiční společnost musí při správě fondu dodržovat limity podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zároveň limity uvedené ve statutu fondu. Výsledkem je ochrana před rizikem ztráty z nabytí velkého množství cenných papíru jednoho emitenta a ochrana před investicemi do aktiv, které nejsou v souladu se statutem.

Členství ve sdružení

Určité mantinely vytváří investičním společnostem také členství v různých sdruženích. Jejich cílem je kromě jiného také zvýšení ochrany investorů a monitoring trhu. Mezi nejznámější u nás se řadí AKAT – asociace pro kapitálový trh, která vznikla v roce 2000. Mezi členy patří například AXA Investiční společnost, Komerční banka, Conseq, J&T Investiční společnosti a mnoho dalších.

Podílové fondy bezpečně

Je nutné zmínit, že společně s rostoucí popularitou investování do podílových fondů roste také ochrana investora. I tak vybírejte investiční společnost s rozvahou a neváhejte se předem ujistit, jakým způsobem bude vaše investice chráněna.