Nepřehlížejte tyto 4 poplatky u podílových fondů

Podílový fond respektive investiční společnost nezhodnocuje peníze investorů zdarma. Potřebuje zaplatit provozní náklady a odměnu portfolio manažera. Výsledkem tak je, že investování do podílových fondů je spojeno s poplatky. Ty snižují celkovou výkonnost fondu, a to někdy velmi znatelně.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Investování do fondů
7/1/2021 1:00 AM

Představení poplatků podílových fondů vám pomůže zorientovat se lépe v nabídce na trhu a vybrat si fond, který vám z hlediska výkonu a rizika bude nejvíce vyhovovat. U konzervativních fondů s krátkým investičním horizontem může výnos klesnout kvůli poplatkům až o polovinu.

S jakými poplatky u podílových fondů počítat?

  • Vstupní poplatky
  • Výstupní poplatky
  • Manažerský poplatek
  • Výkonnostní poplatek

Výše poplatků se u každého fondu liší. Obecně mají nejnižší vstupní a manažerské poplatky fondy peněžního trhu. O něco více budete platit u dluhopisových a smíšených fondů. Nejvyšší poplatky jsou účtovány u akciových fondů. Všechny druhy poplatků vždy dokážete
zjistit ze statutu fondu.

Vstupní poplatky

Při vstupu do podílového fondu zaplatíte jako investor vstupní poplatek. Jedná se o jednorázový výdaj, který v případě delšího investičního horizontu zásadně neovlivňuje výnos. Stanoven je většinou jako procentní podíl z investované částky. U pravidelných investic je vypočítán z částky plánovaných vkladů. U akciových fondů může přesahovat vstupní poplatek 5 %, u dluhopisových fondů se pohybuje kolem 4 % a u fondů peněžního trhu je stanoven na 1 až 2 %. Ve statutu fondu je uvedena maximální výše tohoto poplatku.

Výstupní poplatky

V drtivé většině ceníků investičních společností se s touto položkou již nesetkáte. Jedná se o poplatek za vystoupení z fondu, a to především před vypršením plánované doby investice.

Manažerský poplatek

Manažerský poplatek představuje odměnu investičního manažera za obhospodařování fondu. Běžně je stanoven jako procentí podíl z průměrného ročního objemu investice. Jedná se o pravidelný výdaj, který si společnost strhává z investice po celou dobu jejího trvání. Roční manažerský neboli správcovský poplatek se pohybuje kolem 1 až 1,5 %. Tento typ poplatku má již na výkon fondu větší vliv, a proto si pohlídejte, ať není příliš vysoký. O několik desetin procenta vyšší poplatek lze ještě tolerovat u fondů, které investují na rozvíjejících trzích.

Výkonnostní poplatek

S výkonnostním poplatkem se nesetkáte u všech typů fondů. Pokud je zaveden, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Jinými slovy motivuje investičního manažera k tomu, aby měl nadstandardní výsledky. Když se fondu daří, dostane za to bonus v podobě výkonnostního poplatku.

Co je to TER?

Při seznamování s typy poplatků určitě narazíte také na zkratku TER. Jedná se o tzv. Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Uvádí se v % a vypočte se jako poměr spravovaného majetku oproti provozním nákladům. I tuto hodnotu se vyplatí sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Rozhodně však neplatí, že čím vyšší TER, tím horší fond. Vysoká nákladovost nemusí být překážkou skvělých výnosů. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 %.

Aby vás poplatky nepřekvapily

Manažerské poplatky jsou společně s nákladovostí fondu vždy zahrnuty do prezentovaného výnosu. Při rozhodování a výběru fondu musíte myslet především na vstupní poplatek. Podívejte se do statutu fondu a spočítejte si, jak vysoký poplatek budete při konkrétní výši investice platit. Tento postup vám pomůže rozhodnout se tak, aby vás výše celkových poplatků při investování do podílových fondů nepřekvapila.