Kód banky ČSOB

ČSOB Banka je bankovní instituce registrovaná v České republice s kódem banky 0300. Založena byla v roce 1964 a specializuje se na poskytování finančních služeb pro různé typy klientů, včetně fyzických osob, podnikatelů a firem.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
16/4/2023 7:48 PM

K čemu slouží kód banky ČSOB?

Kód banky ČSOB slouží k jednoznačné identifikaci banky při provádění bankovních transakcí, jako jsou převody peněz nebo inkaso plateb. Tento kód banky je součástí platebního systému v České republice a je používán k rychlému a spolehlivému směřování finančních prostředků na správný bankovní účet. Kód banky ČSOB je 0300.

Kód banky není SWIFT kód

SWIFT kód, také známý jako BIC (Bank Identifier Code), je unikátní identifikátor banky, který je používán k identifikaci banky při mezinárodních bankovních transakcích. V České republice SWIFT kód nahrazuje kód banky. Každá banka má svůj vlastní SWIFT kód, který se skládá z osmi nebo jedenácti znaků. SWIFT ČSOB banky je CLBACZPP. SWIFT kód ČSOB banky tedy slouží k identifikaci této banky v mezinárodním bankovním systému a umožňuje rychlé a spolehlivé převody peněz mezi různými bankami po celém světě.

Základní údaje ČSOB

Oficiální název banky: Československá obchodní banka, a. s.

Sídlo: Radlická333/150, 150 57 Praha 5

IČO: 00001350

Kód banky: 0300

SWIFT kód banky: CEKOCZPP

Historie banky ČSOB

Československá obchodní banka, zkráceně ČSOB, je jednou z nejvýznamnějších bankovních institucí v České republice. Má dlouhou historii, která sahá až do doby před vznikem samostatného státu.

Předchůdcem ČSOB byla Národní banka československá, která vznikla v roce 1919 a byla první centrální bankou samostatného Československa. Po skončení druhé světové války byla v roce 1950 Národní banka sloučena s dalšími bankami a finančními institucemi do Státní banky československé. Tato banka byla hlavním hráčem v československém bankovním sektoru až do sametové revoluce v roce 1989.

Po roce 1989 se československý bankovní sektor otevřel pro zahraniční banky a došlo k vzniku nových bankovních institucí. V roce 1990 byla založena Československá obchodní banka, která v roce 1992 změnila název na Československá obchodní banka, a.s. Po rozdělení Československa na samostatné Českou a Slovenskou republiku v roce 1993, se banka transformovala na Československou obchodní banku, a.s.

V roce 1996se ČSOB stala členem KBC Bank and Insurance Group, jedné z největších finančních skupin v Evropě. V rámci této skupiny se ČSOB stala jednou z nejvýznamnějších bank v České republice a stala se také významnou hráčkou na mezinárodních trzích.

V roce 2000se ČSOB spojila s Investiční a poštovní bankou, čímž se stala největší bankou na českém trhu s podílem na trhu přes 20 %. V roce 2002 se banka transformovala na akciovou společnost a v roce 2005 došlo k přejmenování na ČSOB, a.s.

ČSOB je dnes jednou z nejvýznamnějších bankovních institucí v České republice. Nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb pro jednotlivce, podnikatele a korporace. Banka je také aktivní v oblasti podpory kultury, sportu a dalších kulturních a společenských aktivit. V roce 2010 banka otevřela nové kulturní centrum v Praze, které nese název Art&Event Gallery ČSOB.

V současné době má ČSOB více než 250 poboček a téměř 1 800 bankomatů po celé České republice. Banka také nabízí moderní internetové a mobilní bankovnictví, které umožňuje zákazníkům jednoduše a pohodlně spravovat své finanční prostředky.

V roce 2021 ČSOB slavila 30 let své existence a významného přínosu pro českou ekonomiku. Během této doby se banka stala jednou z nejrespektovanějších bankovních institucí v České republice a získala řadu ocenění a certifikací v oblasti finančního sektoru.

ČSOB dále pokračuje v rozvíjení nových technologií a digitálních platforem, aby byla co nejlépe připravena na budoucnost a aby mohla nabízet zákazníkům nejmodernější bankovní služby a produkty.

Zdroj a foto: ČSOB Autor: David Web