Minimální mzda Slovensko

Minimální mzda je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, které ovlivňují pracovní podmínky zaměstnanců. Podle nejnovějších dat z Eurostatu činí minimální mzda na Slovensku 623 eur měsíčně.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
13/4/2023 5:44 PM

Tento minimální příjem platí od ledna 2021 a zahrnuje také zvýšení o 7 % oproti roku 2020.

Samostatně se věnujeme srovnání platů v ČR a na Slovensku.

Vývoj minimální mzdy na Slovensku

Minimální mzda se v průběhu let na Slovensku postupně zvyšuje. V roce 2016 činila minimální mzda 405 eur, o rok později se zvýšila na 435 eur. V roce 2018dosáhla minimální mzda na Slovensku hranice 480 eur, v roce 2019 pak 520 eur.

Podle nejnovějších dat z Eurostatu činí minimální mzda na Slovensku 623 eur měsíčně.

Zvýšení minimální mzdy na Slovensku má pozitivní dopad na pracovní podmínky zaměstnanců, zejména na ty, kteří pracují na minimální mzdu. Zároveň však může mít negativní dopad na malé a střední podniky, které nemusí být schopny si takový nárůst mzdy dovolit. V praxi to znamená, že může dojít ke snížení počtu zaměstnanců nebo k omezení investic.

Je však třeba si uvědomit, že minimální mzda je pouze minimální a není to obecná mzda pro všechny pracovní pozice a je vzdálená od průměrné mzdy na Slovensku. Každá pracovní pozice má svou vlastní mzdu, která je stanovena na základě různých faktorů, jako jsou náročnost práce, kvalifikace a zkušenosti zaměstnance.

Výši minimální mzdy na Slovensku určuje vláda na základě rozhodnutí Národnej rady Slovenskej republiky. Vláda vychází ze situace na trhu práce a dalších faktorů, jako jsou inflace a hospodářský růst. Zvyšování minimální mzdy se v posledních letech stalo politickým tématem, přičemž některé politické strany požadují rychlejší růst minimální mzdy.

Srovnání minimální mzdy na Slovensku a v ČR

Minimální mzdy na Slovensku a v České republice jsou relativně blízké. Podle dat z Eurostatu činí minimální mzda na Slovensku 623 eur měsíčně, zatímco v České republice činí minimální mzda 15 200 Kč měsíčně. Při přepočtu kursem 1 eur = 25,5 Kč znamená to, že minimální mzda v ČR činí přibližně 596eur.

V obou zemích se minimální mzda pravidelně zvyšuje, aby reflektovala zvýšení nákladů na život a aby se zajistilo, že zaměstnanci mají alespoň minimální životní úroveň. Nicméně, přestože jsou minimální mzdy v obou zemích podobné, stále existují určité rozdíly.

V České republice se minimální mzda v roce 2021 zvýšila o 17,5 %, zatímco na Slovensku se zvýšila o 7 %. To znamená, že nárůst minimální mzdy byl v ČR rychlejší, což může mít dopad na konkurenceschopnost a ztrátu pracovních míst. Na druhé straně mohou zaměstnanci v ČR mít vyšší kupní sílu, protože ceny jsou obecně nižší nežna Slovensku.

Dalším rozdílem mezi minimálními mzdami v obou zemích je výše zdanění. V České republice je daň z příjmu nižší než na Slovensku, takže zaměstnanci v ČR mohou mít vyšší čistý příjem než na Slovensku.

Celkově lze říci, že minimální mzdy na Slovensku a v České republice jsou si poměrně blízké. Oba státy pravidelně zvyšují minimální mzdy, aby zajistily minimální životní úroveň pro své občany. Rozdíly mezi oběma zeměmi jsou spíše v rychlosti růstu minimální mzdy a výši zdanění, ale obecně jsou si tyto mzdy poměrně podobné.

 Zdroj: Eurostat, Autor: David Web, Foto: Pixabay