Nejhledanější poštovní známky

Objemte fascinaci filatelií s výběrem nejhledanějších poštovních známek v České republice, od legendárního chybotisku 50/50, přes historicky významný Heydrichův aršík, po vzácné známky s prezidentem Novotným, až po rakouskou čtyřkorunovou známku s unikátním převráceným přetiskem. Každá z těchto známek nese jedinečný příběh, který odhaluje kus historie a odráží jejich neobyčejnou sběratelskou hodnotu. Od chyby v tisku, která dala vzniknout nejcennějšímu českému chybotisku, přes temné dějiny druhé světové války, politické zvraty v československé historii, až po chybný přetisk, který se stal svatým grálem filatelistů. Tyto známky nejsou jen ceněné pro svou raritu, ale jsou také důkazem důležitých historických okamžiků a změn, které se odehrály na českém území.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
13/2/2024 8:02 PM

Nejhledanější poštovní známky v České republice zahrnují řadu vzácných a sběratelsky atraktivních kusů, které jsou ceněné pro svou historii, raritu a příběhy, které za sebou mají. Mají obrovskou cenu vůči cenám známek jaké platíme dnes.

Chybotisk 50/50

Tento chybotisk vznikl neúmyslnou chybou při přetisku známek na dopis v hodnotě 20 a 150 haléřů, kde se omylem přetisklo i na známky v hodnotě 50 haléřů. Tento chybotisk je považován za nejcennější český chybotisk.

Pro chybotisk 50/50, který je jednou z nejvzácnějších českých poštovních známek, cena výrazně stoupla od jeho objevení a v aukcích dosahuje velmi vysokých sum. Například, v roce 1998 cena tohoto chybotisku přesáhla milionovou hranici, což ukazuje na jeho velkou sběratelskou hodnotu a popularitu mezi filatelisty​​. Nedávno byl jeden z exemplářů prodán v aukci za 2,9 milionu korun, což potvrzuje jeho vysokou tržní hodnotu​​.

Heydrichův aršík

Heydrichův aršík je jedním z nejzajímavějších a nejvzácnějších kusů v české filatelii, spojený s temnou kapitolou historie. Tento filatelistický artefakt vznikl v roce 1943 k prvnímu výročí smrti Reinharda Heydricha, říšského protektora Čech a Moravy, který byl zabit během operace Anthropoid.

Aršík obsahuje známky s Heydrichovou podobiznou, které byly vytištěny ve velmi omezeném množství. Většina těchto aršíků byla určena k rozeslání pozvánek na vzpomínkovou akci na Pražském hradě, na které se měl účastnit i Adolf Hitler. Po válce, s koncem německé okupace a osvobozením Československa, se majitelé těchto pozvánek a známek snažili materiál zničit, aby nebyli považováni za kolaboranty nebo sympatizanty s nacistickým režimem. Tento fakt dramaticky snížil počet dochovaných kusů, což Heydrichův aršík činí velmi vzácným a ceněným mezi sběrateli.

Cena Heydrichova aršíku může být velmi vysoká, reflektující jeho vzácnost a historický význam. Vzhledem k citlivosti tématu a historickému kontextu je sběr a prodej těchto známek obklopen určitou kontroverzí. Heydrichův aršík je tak nejen filatelistickou raritou, ale i připomínkou temného období historie.

Zdroje konkrétních aukčních cen nebo přesných detailů o počtu dochovaných aršíků jsou obvykle dostupné přes specializované filatelistické aukční domy nebo historické sbírky, kde je zájemci mohou hledat s ohledem na výše uvedené omezení sdílení specifického obsahu.

Poštovní známky s prezidentem Novotným

Známky s prezidentem Antonínem Novotným představují fascinující kapitolu české filatelie, spojenou s politickou historií Československa. Antonín Novotný byl prezidentem Československa od roku 1957 do roku 1968, období, které bylo poznamenáno politickými změnami a nakonec pražským jarem a jeho potlačením sovětskými vojsky.

Vydávání poštovních známek s podobiznou hlavy státu má v českých zemích dlouhou tradici, sahající až do období první republiky. V případě Novotného však došlo k neobvyklé situaci. V době, kdy byla nová série známek s jeho podobiznou schvalována, probíhaly politické změny, které vedly k jeho odvolání z funkce. Tato situace měla za následek, že vytištěné známky s jeho podobiznou byly před vydáním zničeny, aby se předešlo politickému trapasu.

Zachoval se pouze jeden jediný arch těchto známek, který údajně měl u sebe sám Antonín Novotný. Díky této skutečnosti se tyto známky staly extrémně vzácnými a jejich sběratelská hodnota je enormní. Cena takové rarity se dnes odhaduje na miliony korun, což odráží nejen jejich filatelistickou, ale i historickou a politickou cenu. Vlastník tohoto jediného dochovaného exempláře však zůstává neznámý.

Tento příběh ilustruje, jak politické události mohou ovlivnit filatelii a jak známky mohou sloužit jako unikátní dokumenty doby, odrážející historické a politické změny ve společnosti. Známky s prezidentem Novotným tak představují nejen filatelistickou kuriozitu, ale i důležitý dokument československé historie 20. století.

Rakouská čtyřkorunová známka s převráceným přetiskem „Pošta československá 1919“

Rakouská čtyřkorunová známka s převráceným přetiskem „Pošta československá 1919“ je jedním z nejzajímavějších a nejhodnotnějších filatelistických artefaktů, který souvisí s historií Československa. Tato známka je považována za jednu z největších rarit československé filatelie a je často označována jako svatý grál pro sběratele.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 bylo nutné vydat vlastní poštovní známky, aby se odlišily od předchozích rakousko-uherských. V té době však ještě nebyly k dispozici vlastní československé známky, a tak se rozhodlo o přetisku existujících rakouských známek s heslem „Pošta československá 1919“. Při tomto procesu došlo u jednoho archu známek k chybě, kdy byl přetisk proveden převráceně, což tuto sérii známek činí extrémně vzácnou.

Dochováno bylo velmi málo exemplářů této známky, což její hodnotu ještě zvyšuje. Naposledy se jeden z těchto kusů vydražil za více než 7 milionů korun, což svědčí o její výjimečnosti a cennosti. Tento případ ukazuje, jak mohou chyby při tisku poštovních známek vytvořit neuvěřitelně cenné sběratelské kousky.

V roce 2023 byla tato známka v Bratislavě vydražena za 1,9mil Kč.

Tyto známky představují nejen cenné kousky pro sběratele, ale jsou také svědky důležitých historických momentů a změn v českých zemích​​.

Autor Vladimír Daněk, Foto: Wikipedia.cz

Zdroje:

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/ceskoslovenska-postovni-znamka-drazba-1919_2306031317_vtk

https://www.infofila.cz/nase-nejvzacnejsi-znamky-chybotisk-50-50-r-2-c-40

https://www.newstream.cz/enjoy/ctyrkorunova-znamka-z-pocatku-prvni-republiky-se-vydrazila-za-dva-miliony-nyni-je-treti-nejdrazsi

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/problematicke-bryle-a-spor-o-svetr-historie-prezidentskych-z/r~eb654180a31911ed93abac1f6b220ee8/v~sl:e8f870bbb2ddbcc2defab6fcd5474f44/