Srovnání platů ČR vs. Nizozemsko (2022)

Nizozemsko patří mezi evropské země s vysokou minimální mzdou, která se dvakrát ročně navyšuje, a stejně tak tomu odpovídají tamní průměrné platy. Jaké jsou tedy platové rozdíly u běžných profesí u nás a v Nizozemí?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
6/11/2022 9:08 PM

Všechny informace jsou uvedeny v hrubém, tedy před zdaněním.

Vyšší minimální mzda i průměrný plat v Nizozemsku

Nizozemcům je pravidelně zvyšována minimální mzda plošně pro všechny profese, a to dokonce dvakrát ročně. Nizozemská vláda naposledy na začátku července tohoto roku zvedla minimální mzdu na 1 756 eur hrubého, zhruba 43 200 Kč měsíčně. Také u nás se letos zvedla minimální měsíční mzda na 16 200 Kč, což je podstatně méně v porovnání s Nizozemím. 

Rozdíl v průměrných platech za měsíc je mezi oběma zeměmi ještě větší. Nizozemci si totiž průměrně vydělají 2 855 eur hrubého, přibližně 70 300 Kč, zatímco Češi mohou průměrně počítat s 38 911 Kč hrubého za měsíc.

Několikanásobně vyšší platy u běžných profesí v Nizozemí

Uklízečka si v Nizozemí přijde v průměru na 45 000 Kč, o něco málo více než je tamní minimální mzda. Přesto se jedná o mnohem vyšší výplatu než u nás, kde má uklízečka měsíčně okolo 18 000 Kč. Nizozemští číšníci a servírky si nejčastěji průměrně vydělají kolem 49 000 Kč oproti českým protějškům s platem 26 600 Kč za měsíc. Být kuchařem v Nizozemí je velmi dobře placená pozice s průměrnou mzdou v přepočtu 65 000 Kč, zatímco kuchaři u nás mají měsíčně v průměru 27 000 Kč.

Také prodavači a prodavačky v Nizozemí mají vysokou průměrnou výplatu 48 000 Kč v porovnání s českými kolegy a kolegyněmi s platem kolem 28 000 Kč. Nizozemští elektrikáři jsou další dobře ohodnocenou profesí, přijdou si měsíčně na 70 000 Kč v průměru, zato v Česku mohou počítat s průměrnou výplatou 32 800 Kč. Mzdy zdravotních sester v Nizozemí jsou zhruba dvojnásobné oproti těm českým, vydělají si totiž v průměru kolem 100 000 Kč, české zdravotní sestry mají naopak průměrnou měsíční mzdu 50 000 Kč.

Největší platové rozdíly u povolání učitelů, právníků, účetních a lékařů

Také povolání policistů a učitelů jsou výše finančně ohodnocena v Nizozemí než v České republice, kde mohou policisté očekávat plat v průměru 50 000 Kč a učitelé 47 500 Kč. Naopak v Nizozemí se jejich měsíční mzdy pohybují v přepočtu kolem 70 000 Kč u policistů a 100 000 Kč u učitelů.

Ani nizozemští účetní na tom nejsou špatně s platem v průměru 90 000 Kč za měsíc oproti českým účetním s měsíční výplatou 33 500 Kč. Také stále prestižní povolání právníka je v Nizozemí poměrně dobře placeno vzhledem k měsíčnímu průměru přes 200 000 Kč, zatímco v Česku mohou právníci počítat s 55 000 Kč za měsíc.

Poměrně překvapivě je platový rozdíl nejmenší u profese programátorů, kteří si u nás přijdou průměrně na 70 000 Kč měsíčně a v Nizozemí v přepočtu na 110 000 Kč. Tradičně nejlépe placeným povoláním jsou lékaři, kteří si v Česku vydělají průměrnou měsíční mzdu okolo 100 000 Kč a v Nizozemí dokonce 250 000 Kč, což je jeden z nejvyšší platů v Evropě.