Platové tabulky učitelů a pedagogů 2024

V roce 2023 došlo k rozšíření platových tříd 15 a 16 pro učitele a pedagogické pracovníky. Tyto platové třídy jsou specificky vyhrazené pro akademické pracovníky na státních vysokých školách. Akademičtí pracovníci na státních vysokých školách budou nyní odměňováni podle těchto nových platových tabulek.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí

Platové tabulky učitelů a pedagogů 2024

Platový
stupeň
Roky
praxe
Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 2 let 15540 16860 18230 19750 25040 31290 31550 32120 32820 33600 34860 37480 40380
2 do 6 let 16110 17460 18990 20560 25760 31560 31850 32690 33500 34620 36490 40100 43350
3 do 12 let 17120 18620 20200 22000 26430 31930 32330 33100 34850 36070 38450 42270 46400
4 do 19 let 18300 19870 21600 23380 27650 32590 33330 34340 36300 38720 41640 45670 49960
5 do 27 let 19470 21170 23000 25020 28870 33600 34380 35780 38560 41700 45750 49520 53640
6 do 32 let 21130 22980 24890 27050 30920 35330 36290 37770 41780 45140 49450 52120 55600
7 nad 32 let 21720 23580 25590 27810 31800 36130 37060 38790 42780 46260 50630 54000 57670

Co jsou platové tabulky učitelů

Platové tabulky učitelů v České republice patří mezi důležité nástroje pro stanovení a regulaci platových podmínek pedagogických pracovníků ve školství. Tyto tabulky určují výše platů učitelů v závislosti na jejich kvalifikaci, délce pedagogické praxe a stupni vzdělávacího zařazení.

Platové tabulky jsou sestavovány na základě platového systému, který je stanoven zákonem a dalšími relevantními předpisy. Cílem je zajistit spravedlivé a transparentní ohodnocení učitelů, které odráží jejich odbornost, zkušenosti a přínos ve vzdělávání mladé generace.

Platové tabulky se skládají z různých platových tříd, které jsou dále rozděleny na platové stupně. Každý platový stupeň je spojen s konkrétní výší základního platu. Výše platů se postupně zvyšuje s postupem pedagogické praxe, dosažením vyšší kvalifikace nebo získáním specializace.

Základní platy učitelů jsou pak dále upravovány pomocí různých platových příplatků, například za vedení třídy, práci na základě funkčního zařazení, přidělení speciálních pedagogických či organizačních úkolů nebo při vyučování ve specifických podmínkách.

Platové tabulky učitelů v České republice jsou pravidelně aktualizovány a upravovány na základě jednání mezi odborovými organizacemi a ministerstvem školství. Cílem těchto úprav je zohlednit změny ve vzdělávacím systému, odborném růstu učitelů a dalších faktorech ovlivňujících jejich pracovní podmínky a odměňování.

Autor: David Web, Zdroj: MPSV, Foto: Pixabay