Srovnání platů ČR vs. Rumunsko (2022)

Rumunsko prodělalo během posledních let největší nárůst minimální mzdy v rámci Evropské unie a výrazný rozvoj v oblasti práv zaměstnanců. Může za to především odliv pracovní síly ze země – většina osob v produktivním věku se snažila najít zaměstnání v západnějších státech Evropy. Jaké mzdy nyní panují v jejich rodné zemi?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
8/2/2022 1:00 AM

Minimální mzda se odvíjí od vzdělání, let praxe i oboru

Největší novinkou v oblasti rumunských platů byla změna legislativy týkající se minimálních mezd. Do roku 2018 byla minimální mzda stanovena univerzálně, od 1. ledna 2019 je však rozdělena do tří kategorií.

Všeobecná minimální mzda je 1263 rumunských nových leů po zdanění, tedy zhruba 6 945 korun. Osoby, které dosáhly vysokoškolského vzdělání a mají alespoň roční praxi v oboru, mají minimální mzdu zvýšenou na 7 770 korun.

Mnohem vyšší minimální mzda je pak zaručena osobám pracujícím na stavbách, kde je brána v potaz nebezpečnost práce. Jejich výdělek by měl dosahovat minimálně 12 990 korun. V České republice je minimální mzda určena plošně, a to na částku 16 200 korun.

Mzdy státních zaměstnanců jsou nezvykle vyšší než v privátním sektoru

Průměrná mzda pak dosahuje v Rumunsku přibližně 14 900 korun a v Česku 35 441 korun. Zajímavostí je, že Rumunsko je jednou z mála zemí, kde jsou mzdy ve státním sektoru vyšší než v sektoru soukromém. Rozdíl mezi platy v těchto dvou sektorech dokonce překračuje 7 000 korun. Navzdory tomu, že minimální mzda zaznamenala v Rumunsku výrazný nárůst, průměrné mzdy se tento trend nedotknul. Zvýšily se totiž i daně.

Nejnižší platy pobírají pokladní a číšníci, kteří si vydělají průměrně 11 500 korun měsíčně. V Česku je to 20 700 korun u číšníků a 24 200 korun u pokladních. Částku 11 500 korun si zde vydělají také pomocní kuchaři, kteří v Česku pobírají 19 600 korun měsíčně. Uklízečky si přijdou na 12 300 korun (u nás 16 100 korun), skladníci na 13 200 korun. V Česku jsou platy skladníků mnohem příznivější – v průměru dosahují 24 300 korun.

Nejvyšší výdělky jsou v IT

Průměrnému platu se blíží například výdělky řidičů dodávek, které dosahují 14 400 korun měsíčně. V Česku je to necelých 26 000 korun. O poznání vyšší jsou platy rumunských účetních, které dosahují 18 900 korun, a učitelů. Středoškolský učitel si v Rumunsku vydělá 20 600 korun, v Česku kolem 35 000 korun.

Platově nadprůměrné je v obou zemích také povolání policisty. Zatímco v Rumunsku si vydělávají 22 300 korun za měsíc, u nás je to asi 36 400 korun. V závěsu za ním je v Rumunsku zdravotní sestra, která si zde přijde na 26 500 korun. V Česku si vydělá 27 000 Kč. Nejvyšší výdělky jsou dle statistik v oblasti informačních technologií. Kupříkladu vývojář si tady přijde i na více než 40 000 korun měsíčně, v Česku je to průměrně kolem 60 000 korun.

Při srovnávání platů nesmíme zapomínat na to, že v Rumunsku je oproti České republice nižší životní úroveň, a tak jsou zde nižší nejen platy, ale i ceny potravin i služeb. Například ceny za bydlení jsou zde o 47 % nižší než v České republice a životní náklady jsou o 21 % nižší než u nás. Vyšší cena potravin se pak dá dobře ilustrovat na příkladu ceny bochníku chleba, který v Rumunsku vyjde na 13 korun.