Zelená úsporám pro důchodce

Program Nová zelená úsporám Light je dotačním programem zaměřeným na podporu výměny oken, dveří, zateplení fasády, střechy a podlahy. Jeho hlavním cílem je pomoci s úsporami nízkopříjmovým domácnostem, zejména penzistům a lidem s nárokem na příspěvek na bydlení.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
23/5/2023 9:44 AM

Tento nový program poskytuje finanční podporu lidem, kteří nemají dostatek prostředků na stavební úpravy. Díky poskytnuté dotaci nemusí tito lidé hledat další finanční zdroje, protože dotace je navržena tak, aby pokryla veškeré náklady. Samozřejmě, zda tato finanční podpora skutečně postačí, se ukáže až v praxi. Pro tento program je zatím vyčleněna částka 1,5 miliardy korun.

Dotace se zaměřuje na jednoduché stavební úpravy, které lze provést rychle, ale přesto výrazně sníží spotřebu energie domácnosti až o desítky procent. Místní spolky mají za úkol informovat obyvatele a představit jim nabídku dotací, aby byla dosažena co nejvyšší míra dostupnosti a informovanosti.

Na co lze dotace čerpat

Dotaci lze žádat na následující stavební úpravy:

 1. Zateplení fasády: Dotace je poskytována na zateplení fasády pomocí vhodných tepelně izolačních materiálů.
 2. Zateplení stropu: Dotace je poskytována na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.
 3. Výměna oken: Dotace je poskytována na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, včetně střešních oken a balkonových dveří.
 4. Zateplení střechy: Dotace je poskytována na kompletní zateplení střechy.
 5. Zateplení podlahy: Dotace je poskytována na zateplení podlahy umístěné na zemi nebo nad nevytápěnými prostory.
 6. Výměna vchodových dveří: Dotace je poskytována na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

Celková výše dotace, kterou lze získat na jeden objekt (rodinný dům nebo trvale obývaný rekreační objekt), může dosáhnout až 150 tisíc korun.

Je důležité si uvědomit, že žádost o dotaci lze podat pouze jednou. Proto je vhodné pečlivě zvážit, na které úpravy se chcete zaměřit. Samotné úpravy můžete provést i svépomocí, není nutné najímat stavební firmu.

Kdo může dotace čerpat

Program Nová zelená úsporám Light je určen pro nízkopříjmové domácnosti, které však nemusí být zcela bez majetku. Žadatel musí být vlastníkem nebo spolumajitelem domu, na kterém budou prováděny úpravy. Tato možnost se vztahuje také na trvale obydlené rekreační nemovitosti. Je důležité, aby v dané nemovitosti byl evidován trvalý pobyt před 12. zářím 2022. Kromě toho žadatel musí spadat do jedné z následujících kategorií:

 • Starobní důchodce
 • Invalidní důchodce ve 3. stupni
 • Osoba, která v období mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobírala příspěvek na bydlení.

Je důležité si uvědomit, že všichni členové žádající domácnosti musí splňovat tyto podmínky, s výjimkou dětí a studentů (nezaopatřených dětí), kteří se případně nepočítají.

Jak žádat

Podání žádostí je možné od 9. ledna 2023 pouze elektronicky pomocí elektronické identity. Zatím není možné použít bankovní identitu, ale možnost jejího využití se stále projednává. Žádost se podává prostřednictvím formuláře na webových stránkách Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí.

Žádosti lze podávat před provedením úprav. Dotaci tedy obdržíte předem ve formě zálohy. Můžete však podat žádost také během provádění prací nebo i po jejich dokončení, a to dokonce i na úpravy, které byly provedeny od 12. září 2022, pokud v té době žadatel splňoval podmínky pro přidělení dotace. Stavební úpravy by měly být dokončeny nejpozději do dvanácti měsíců od přidělení dotace, s možností odsunutí lhůty o dalších šest měsíců v případě zvláštních situací.

Co je potřeba doložit

Vaši totožnost prokážete prostřednictvím elektronické identity.

Kromě toho budete muset předložit následující dokumenty:

 • Doklad o vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis.
 • Doklad o nízkých příjmech – pokud jste důchodcem, můžete předložit aktuální výměr důchodu, nebo si můžete na požádání vyžádat vystavení výměru od správy sociálního zabezpečení. Pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, budete muset předložit rozhodnutí o příspěvku.
 • Fotografie stavu před provedením úprav.
 • Odborný posudek, který zdarma vystaví Energetické konzultační a informační středisko (EKIS), které je zřízeno ministerstvem průmyslu.

Po dokončení úprav (pokud podáváte žádost zpětně, pak již při podání žádosti) budete muset předložit následující:

 • Fotografie stavu po dokončení úprav.
 • Zprávu o provedených opatřeních, kterou vám pomůže vyplnit a potvrdit zástupce Místní akční skupiny.

S výběrem vhodných stavebních úprav a získáním odborného posudku vám mohou pomoci pracovníci Místních akčních skupin, krajská pracoviště úřadu práce nebo další odborníci zapojení do sítě energetického poradenství.

Autor: David Web, Zdroj: Státní fond životního prostředí, foto: Pixabay