5 typů podílových fondů, které musíte znát

Motá se vám po první návštěvě světa podílových fondů hlava ze všech nových pojmů? Máme pro vás přehledný seznam jednotlivých typů podílových fondů, díky kterému se rychle zorientujete. Základní dělení se řídí obsahem aktiv fondu. Tyto aktiva následně určují riziko spojené s investováním a investiční horizont - tedy délku období, na které chcete investovat.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Podílové fondy
7/1/2021 1:00 AM

Fondy peněžního trhu

Pro investiční horizont v délce do jednoho roku jsou optimální volbou fondy peněžního trhu. Tento typ fondů byl a do určité míry stále je mezi tuzemskými investory nejvyhledávanější. Slouží ke krátkodobému zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků.

Nechcete prakticky riskovat a nečekáte vysoké zhodnocení? Stačí vám nižší jednotky procent, které se v ideálním případě pohybují mírně nad mírou inflace? Investujte do fondů peněžního trhu! Tyto fondy investují do nástrojů peněžního trhu. Zpravidla se jedná o vkladové účty u peněžních ústavů, krátkodobé obligace či depozitní certifikáty.

Mezi typické představitele fondů peněžního trhu se řadí KBC Multi Interest Cash CAD, KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý či ING (L) Flex Český fond peněžního trhu. Všechny jsou určeny konzervativním investorům, kteří hledají bezpečné uložení finančních prostředků při zachování vysoké likvidity. Jinými slovy nechtějí nechat ležet peníze jen tak na běžném účtu v bance.

Dluhopisové fondy

Pro investice na délku kolem dvou let jsou atraktivní volbou pro investora dluhopisové fondy. Dluhopisy neboli obligace generují o něco vyšší výnos než fondy peněžního trhu, nicméně při pohledu na jejich výkonnost rychle zjistíte, že růst kursu dluhopisových fondů je o poznání méně rovnoměrný než v případě fondů peněžních. S tím je třeba počítat. Riziko a výkonnost dluhopisových fondů je obecně nižší.

Dluhopisové fondy investují do státních a firemních dluhopisů. Vybírejte si takové fondy, které sází na důvěryhodné emitenty, tedy na firmy, které nebudou mít problém částku vybranou z dluhopisů splácet.

Při výběru dluhopisového fondu si dejte pozor na to, zda-li není část dluhopisů denominována v cizích měnách. Tento fakt by totiž zvyšoval rizikovost fondu plynoucí z kolísání kurzu. Mezi populární představitele dluhopisových fondů patří High yield dluhopisový s aktivně řízeným měnovým zajištěním společnosti Erste Asset Management, J&T BOND CZK od J&T Banky či AXA CEE Dluhopisový fond s doporučeným minimálním horizontem investice 3 roky. Za nás doporučujeme hlavně dluhopisový fond J&T Bond, který se může pochlubit skvělou reputací a velmi zajímavým výnosem.

Smíšené fondy

Hledáte-li možnost investice na přibližně tři roky, zaostřete na smíšené fondy. V portfoliu tohoto druhu fondů najdete jak akcie českých a zahraničních společností, tak dluhopisy. Poměr zastoupení se liší fond od fondu, nicméně chytře sestavený fond by měl těžit z výhod obou těchto aktiv. Dle metodiky Unie investičních společností ČR by žádný druh cenných papírů neměl být vyšší než 60 % hodnoty portfolia.

Rizikovější částí portfolia jsou akcie, které se významně podílí na zhodnocení fondu směrem vzhůru. Když akcie ohrožují výkonnost fondu, přihlásí se o slovo dluhopisová část se schopností tlumit pokles.

To může na jednu stranu znít úžasně, nicméně přináší to také jednu nevýhodu. V případě pozitivního vývoje akcií jsou dluhopisy nežádanou přítěží. Pro aktivnější a zkušenější investory je tak zajímavější diverzifikovat riziko investováním do čistě akciových a čistě dluhopisových fondů a z fondů vstupovat a vystupovat podle toho, jak se vyvíjí trh. To však platí pro opravdové profesionály, kteří se investování věnují každý den. Pro běžné investory jsou smíšené fondy dobrou investicí, která nabízí dobrou diverzifikaci a zpravidla daleko vyšší zhodnocení než spořící účet.

Mezi smíšenými fondy najdete podílový fond OPTIMUM investiční společnost IS České spořitelny, fond J&T Money od J&T Banky, Smíšený fond Plus NN Životní pojišťovny či ČSOB Vyvážený investující převážně do úspěšných firem z Evropy a Ameriky. Za nás doporučujeme zejména fond J&T Money, který podle nás patří mezi dva nejlepší fondy v Čechách.

Fondy fondů

Přístup na zahraniční trhy je s fondy fondů jednoduchý. A jak vše funguje? Fondy nakupují podílové listy zahraničních fondů, ke kterým by tuzemský investor jinak měl komplikovaný přístup, případně by je kvůli neznalosti světového trhu nedokázal snadno vyhledat. To je jejich hlavní výhoda.

Vzhledem k výkyvům akciových trhů jsou fondy fondů ideální pro investice na dobu tři a více let. Fondy fondů jsou spojeny s vyšším rizikem, ale zároveň poskytují nadprůměrný výnos. Při výběru nezapomeňte zohlednit kvalitu správce, protože právě on aktivně vybírá zahraniční fondy a jeho rozhodování má zásadní vliv na výkonnost fondu fondů.

V případě, že vás fondy fondů zaujaly, neváhejte si zjistit více informací o fondech nabízených v ČR. Za všechny lze jmenovat například Generali Fond fondů dynamický s investičním horizontem 8 let, Fond fondů dynamický od ČP INVESTICE či AXA Selection Emerging Equity.

Akciové fondy

Máte rádi vzrušení a souhlasíte s tím, že riziko k investování patří stejně jako rub k líci? Akciové fondy mají nejdelší investiční horizont pohybující se kolem pěti let a nejsou určeny pro investory, které vyvede z míry znatelné kolísání kursu. To je u akcií zcela běžné a roli hraje především dlouhodobý vývoj. Akciové fondy odvděčí peněženku chladnokrevného investora zpravidla vyšším zhodnocením, než jaké mu mohou nabídnout jiné typy podílových fondů.

Při výběru akciového fondu nezanedbávejte kontrolu investiční strategie. Riziko můžete minimalizovat investicí do více akciových fondů, jejichž strategie a zaměření je rozdílné. Pokud si vyberete fondy ze stejného regionu či odvětví, bude v tomto případě riziko hůře rozložené.

Akciové fondy investují do akcií firem ze zahraničí nebo České republiky. O tom, jak moc je fond rizikový, rozhoduje to, do jakých firem a na jak moc vyspělých trzích fond investuje. Mezi oblíbené akciové fondy se hrdě hlásí Top Stocks a Global Stocks FF spravovaný Erste Asset Management, ČSOB Akciový (dříve ČSOB akciový mix) či Akciový fond ETF World pod hlavičkou Allianz pojišťovny.

No items found.