Minimální mzda Rakousko

V tomto článku se zaměříme na minimální mzdu v Rakousku a srovnáme ji s minimální mzdou v ČR.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
8/5/2023 5:15 PM

Srovnání minimálních mezd v Rakousku a ČR

V Rakousku je minimální mzda stanovena na 9,60 eur za hodinu. To znamená, že měsíční výdělek na plný úvazek (38,5 hodin týdně) by činil alespoň 1 500 eur. Tento minimální výdělek se vztahuje na všechny zaměstnance v Rakousku bez ohledu na to, jakou práci vykonávají, i když v praxi může být v závislosti na oblasti a sektoru mzda vyšší.

Kromě toho platí v Rakousku i systém minimální mzdy pro určité skupiny pracovníků, jako jsou učni, stážisté a lidé s omezenou pracovní schopností. Tyto skupiny mají stanovenou nižší minimální mzdu, ale ta musí být v každém případě vyšší než 50% zákonného minima pro ostatní zaměstnance.

Minimální mzda v Rakousku

V Rakousku je minimální mzda stanovena na 1 500 eur měsíčně v hrubém. Tato mzda se vztahuje na 14 platů ročně, což znamená, že minimální roční hrubá mzda v Rakousku je 21000 eur. V Rakousku jsou také stanoveny minimální mzdy pro různé věkové kategorie a pracovní pozice. Například pro mladé pracovníky do 18 let je minimální mzda stanovena na 700 eur měsíčně.

Minimální mzda v ČR

V ČR je minimální mzda stanovena na 15 200 Kč měsíčně v hrubém. Tato mzda se vztahuje na 12 platů ročně, což znamená, že minimální roční hrubá mzda v ČR je 182 400 Kč.

V porovnání s Rakouskem tedy v ČR dosahuje minimální mzda cca 40% rakouské minimální mzdy.

Z porovnání výše minimálních mezd v Rakousku a České republice vyplývá, že Rakousko má v této oblasti vyšší standard. Rozdíl ve výši minimální mzdy je značný a je třeba si uvědomit, že ceny v Rakousku jsou obecně také vyšší než v České republice.

Je však třeba si také uvědomit, že minimální mzda není jediným ukazatelem životní úrovně v dané zemi. Například v Rakousku jsou zdravotní služby a vzdělávání zdarma, což je v České republice velmi omezené. Také výše daní a odvodů je v Rakousku obecně vyšší než v České republice.

Srovnání platů Rakousko vs ČR

V obecném srovnání mezi Českou republikou a Rakouskem lze říct, že Rakousko má vyšší průměrnou mzdu než ČR. Avšak v určitých profesích může být situace jiná. Například v oblasti zdravotnictví jsou platy zdravotních sester a lékařů v ČR srovnatelné s platy v Rakousku, přestože cena za lékařské výkony v Rakousku může být vyšší. V oblasti IT a technických oborů jsou naopak platy v Rakousku výrazně vyšší než v ČR.

Pro konkrétní příklad můžeme uvést platy v oboru stavebnictví. Podle statistik jsou průměrné hrubé platy v ČR a Rakousku srovnatelné, ale konkrétní platby se mohou lišit v závislosti na regionu a pracovní pozici. Například průměrný hrubý plat tesaře v ČR je kolem 29 000 Kč měsíčně, zatímco v Rakousku se pohybuje okolo 2 500 eur, tedy přibližně 63 000 Kč. Na druhé straně průměrný plat zedníka v ČR je kolem 25 000 Kč měsíčně, zatímco v Rakousku se pohybuje okolo 2 000 eur, tedy přibližně 51 000 Kč. Z tohoto srovnání je patrné, že platy v této oblasti jsou v Rakousku vyšší, avšak rozdíly jsou výraznější u tesařů než u zedníků.

Zdroj: Eurostat, Autor: David Web, Foto: Pixabay