Srovnání platů ČR vs. Portugalsko (2022)

Portugalsko má sice vyšší minimální mzdu, ale nižší průměrný plat napříč profesemi. Většina zaměstnání je na tom platově podobně jako u nás, u některých se však mzdy diametrálně liší. Jaké jsou tedy rozdíly v platech běžných povolání v Česku a v Portugalsku?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
7/11/2022 8:59 PM

Všechny informace jsou uvedeny v hrubém, tedy před zdaněním.

Vyšší portugalská minimální mzda, ale nižší průměrný plat

Portugalsko je další evropskou zemí, která stejně jako Česko určuje minimální národní mzdu pro všechny profese plošně. Na začátku roku 2022 došlo k jejímu pravidelnému navýšení na 705 eur hrubého, tedy 17 300 Kč. Oproti jiným zemím mají však Portugalci 12 měsíčních výplat a navíc příspěvek na dovolenou a vánoční odměny, celkově tedy 14 platů. Při porovnání na dodatečné příspěvky nebudeme brát ohled, jelikož se jejich výše liší u jednotlivých zaměstnání.

Česko patří právě mezi země, které mají standardních 12 výplatních měsíců, a také u nás byla minimální národní mzda zvýšena na začátku letošního roku, a to na 16 200 Kč. Naopak průměrný plat je o málo vyšší u nás s 38 911 Kč hrubého, zatímco v Portugalsku je aktuálně 1 439 eur hrubého, zhruba 35 400 Kč.

Malé rozdíly v platech většiny běžných zaměstnání

Mezi nejméně placené profese patří uklízečky, které si v Portugalsku vydělají kolem 20 000 Kč, stejně jako v Česku s platem 18 000 Kč za měsíc. Jen o něco lépe jsou na tom portugalští číšníci a servírky, kteří průměrně dostávají výplatu přibližně 24 000 Kč, tedy víceméně podobně jako u nás s 26 600 Kč měsíčně. Zato čeští kuchaři mají měsíční plat v průměru 27 000 Kč, což je podstatně méně oproti průměrných 32 000 Kč v Portugalsku. Je však třeba zmínit, že platy v turistickém a pohostinském sektoru se mohou výrazně lišit na pobřeží a ve vnitrozemí v závislosti na popularitě dané destinace.

Také prodavači a prodavačky si v Portugalsku průměrně vydělají méně než u nás - 24 000 Kč oproti našim 28 000 Kč. Naopak platy elektrikářů jsou v obou zemích srovnatelné, jelikož se v Česku i Portugalsku pohybují kolem průměrných 32 000 Kč. Zdravotní sestry jsou v Česku placeny podle zkušeností a platových tříd, v průměru si však vydělají 53 000 Kč, což je srovnatelné s Portugalskem s tamní průměrnou měsíční mzdou 51 000 Kč.

Vyšší portugalské platy učitelů, účetních, právníků a lékařů

Zatímco policisté v Portugalsku jsou ohodnoceni v průměru méně než v Česku, tamní učitelé jsou na tom opačně s vyšší průměrnou mzdou oproti českým kolegům. Portugalský policista může počítat měsíčně s výplatou zhruba 42 000 Kč a český policista si průměrně přijde na 50 000 Kč. Učitelé mají v Portugalsku průměrný plat 49 000 Kč za měsíc, zato v Česku o něco méně - 47 500 Kč.

Také účetní jsou na tom v Portugalsku lépe s měsíční výplatou 40 000 Kč v porovnání s českým účetním, který si vydělá průměrně 33 500 Kč. Být právníkem je v Portugalsku rozhodně prestižní pozice, jelikož se jedná o velmi dobře placené zaměstnání s průměrným platem okolo 120 000 Kč za měsíc. U nás si právníci přijdou v průměru na 55 000 Kč.

Opačná situace nastává u povolání programátorů, kteří mohou v Portugalsku očekávat výplatu 60 000 Kč, což je o něco méně než v České republice, kde si programátor vydělá průměrně 70 000 Kč. Naopak lékaři jsou v Portugalsku náležitě ohodnoceni s průměrným platem kolem 150 000 Kč měsíčně, zatímco český průměrný doktorský plat se pohybuje okolo 100 000 Kč.