STK motocykl: co a jak často se kontroluje a cena

Pravidelná technická kontrola motocyklů je nezbytnou součástí jejich provozu, stejně jako u osobních automobilů. Tento článek poskytuje přehled cen STK pro motocykly v různých regionech, rady pro přípravu motocyklu na kontrolu a podrobnosti o požadavcích na technický stav a povinnou výbavu. Technická kontrola motocyklů je náročnější a často trvá déle než u automobilů, přičemž se zaměřuje na aspekty jako stav světel, pneumatik, výfuků a zrcátek. Správná příprava motocyklu na STK může zabránit neúspěšnému výsledku kontroly a následným sankcím.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
26/6/2024 12:36 PM

Stejně jako s osobním automobilem i s motocyklem musíte pravidelně na STK. Zjišťovali jsme pro vás ceny STK na motocykl v jednotlivých regionech a poradíme vám, jak motorku na STK co nejlépe připravit.

Komplexní technická kontrola motocyklů

Jízda na motocyklu je zábavná, plná adrenalinu i romantiky. Je ale třeba vzít v potaz, že je mnohem nebezpečnější než v jízda v automobilu, a to i v případě, že máte dokonalé oblečení a ochranné prostředky. K nehodám může přispět nepřízeň počasí nebo technický stav motocyklu. Technické kontroly motocyklů jsou mnohem komplexnější, často trvají i déle než kontroly u osobních vozidel.

Jak často se musí s motorkou na technickou

Na technickou kontrolu se s motocyklem jezdí každé 4 roky. Nové motocykly je třeba kontrolovat až po 6 letech - tedy ne zrovna často. Na emise s motorkou nemusíte už od roku 2018.

Kromě technického stavu se kontroluje i povinná výbava, jako je lékárnička a pojistky. Výstražná vesta do povinné výbavy motorky nepatří.

Vžitým označením pro technickou kontrolu je zkratka STK. Ačkoliv se jedná o Stanici Technické Kontroly, v populaci jsou výrazy: jízda bez STK, prodloužení STK a neprošel STK, natolik frekventované, že se nad původním významem zkratky nikdo nepozastaví.

Cena STK motocyklu

Oproti cenám technické kontroly automobilů, jsou ceny STK na motorku příznivější.

STK ve městě Cena v Kč
Praha 900
Brno 890
Pardubice 900
České Budějovice 1 350
Jeseník 800
Opava 790
Znojmo 800

Co je potřeba na STK a co se kontroluje

Základní kontrola motocyklu

Při první kontrole je nutné ověřit, zda z motorky někde nevytékají kapaliny, zda fungují všechna světla a prohlédnout stav výfuků. U motocyklů je lákavé měnit rozměr kol nebo experimentovat s pneumatikami. Než pojedete na technickou kontrolu je třeba prověřit, zda typ a rozměr kolna motorce odpovídá tomu, co je zapsáno v technickém průkazu.

Světla musí mít homologaci a musí být v dobrém stavu, bez prasklin nebo poškození. Dobře viditelná musí být registrační značka, zapomeňte na její ozdobení různými trofejemi z cest.

U technické pozor na vzorek pneumatik

Technik STK se zaměří na pneumatiky na motorce. Musí být v perfektním stavu, bez prasklin a nesmí mít sjetý vzorek. Hloubka dezénu nesmí klesnout po 1,6 mm (skútry a mopedy pod 1 mm). Dezén se měří na několika místech. Společně s pneumatikami se kontroluje také počet a stav drátů u kol.

Kontroluje se stav světel

Ověření, že levá přední bliká, nebude u technické kontroly stačit. Kromě perfektního stavu světel, se kontroluje i jejich správné umístění, zapojení, seřízení a barva osvětlení. Vše musí odpovídat předpisům.

Motocykl musí mít dálková a potkávací světla, brzdová světla, přední a zadní obrysová světla a osvětlení nad SPZ. Zadní odrazka nesmí být trojúhelníková.

Nejčastěji neprojdou výfuky

Nejčastějším důvodem, proč motorkář odchází od STK s nepořízenou, je stav výfuků. Na motocyklu jsou použity nehomologované díly, výfuky dělají nadměrný hluk nebo nadlimitně znečišťují.

Problémem při STK bývají i ostré hrany, vyčnívající nebo ostré části blatníků, rámů, hran plexiskla nebo kufrů a doplňků.

Zrcátka mají čísla

Vyleštěné zrcátko, ve kterém je dobře vidět situace na pozemní komunikaci musí být homologované, správně seřízené a mít číslo schválení konstrukční části. To dokládá, že zrcátko má předepsané zakřivení odrazné plochy a je odolné.

Co se kontroluje při každé STK kontrole motocyklu:

 1. Únik kapalin:
  • Kontrola, zda z motorky někde nevytékají kapaliny.
 2. Světla:
  • Funkčnost všech světel.
  • Homologace světel.
  • Stav světel (bez prasklin nebo poškození).
  • Správné umístění, zapojení, seřízení a barva osvětlení.
  • Přítomnost dálkových a potkávacích světel, brzdových světel, předních a zadních obrysových světel a osvětlení nad SPZ.
  • Zadní odrazka nesmí být trojúhelníková.
 3. Registrační značka:
  • Dobře viditelná, bez ozdob.
 4. Pneumatiky:
  • Stav pneumatik (bez prasklin).
  • Hloubka dezénu (nesmí klesnout pod 1,6 mm, u skútrů a mopedů pod 1 mm).
  • Kontrola na několika místech.
  • Stav a počet drátů u kol.
 5. Výfuky:
  • Homologace výfuků.
  • Hlučnost výfuků.
  • Emise výfuků (nesmí nadlimitně znečišťovat).
 6. Ostré hrany:
  • Kontrola vyčnívajících nebo ostrých částí blatníků, rámů, hran plexiskla nebo kufrů a doplňků.
 7. Zrcátka:
  • Homologace a správné seřízení zrcátek.
  • Číslo schválení konstrukční části (předepsané zakřivení odrazné plochy a odolnost).

Výsledek STK na motorku

Od STK můžete odjet takzvaně bez ztráty kytičky, kdy stav vašeho motocyklu je perfektní. Jindy mohou být objeveny drobné nedostatky, na ty vás technik pouze upozorní. U vážných nedostatků máte lhůtu na odstranění 30 dní a následně musíte s motocyklem na STK znovu. Nejzávažnějším zjištěním jsou život ohrožující nedostatky. Odvoz motorky musíte zajistit odtahovou službou a s motorkou nesmíte na silnici. Máte 30 dní na důkladnou opravu a následně se musíte znovu podrobit STK.

Rozhodně nejezděte s motorkou bez STK, motorka, která vykázala nebezpečné závady vás může přijít na 5 bodů, tučnou pokutu a zákaz řízení až na 12 měsíců. Další sankcí je, že v případě nehody na technicky nezpůsobilé motorce, krátí pojišťovna pojistné plnění.

Často kladené otázky

Jak často se musí s motorkou na technickou kontrolu?

 • Na technickou kontrolu se s motocyklem jezdí každé 4 roky. Nové motocykly je třeba kontrolovat až po 6 letech.

Musím s motocyklem na měření emisí?

 • Od roku 2018 není nutné s motocyklem absolvovat měření emisí.

Co se kontroluje při STK?

 • Únik kapalin: Kontrola, zda z motorky někde nevytékají kapaliny.
 • Světla: Funkčnost, homologace, stav, správné umístění, zapojení, seřízení a barva osvětlení.
 • Registrační značka: Musí být dobře viditelná, bez ozdob.
 • Pneumatiky: Stav (bez prasklin), hloubka dezénu (min. 1,6 mm, skútry a mopedy min. 1 mm), kontrola stavu a počtu drátů u kol.
 • Výfuky: Homologace, hlučnost, emise.
 • Ostré hrany: Kontrola vyčnívajících nebo ostrých částí.
 • Zrcátka: Homologace, správné seřízení, číslo schválení konstrukční části.

Co je potřeba na STK?

 • Ověření, že z motorky nevytékají kapaliny.
 • Funkční a homologovaná světla bez prasklin nebo poškození.
 • Registrační značka musí být dobře viditelná.
 • Pneumatiky musí mít správný rozměr, být bez prasklin a s dostatečnou hloubkou dezénu.
 • Homologované výfuky, které nevytvářejí nadměrný hluk a neznečišťují nad limit.
 • Homologovaná a správně seřízená zrcátka s číslem schválení.

Jaká je cena STK motocyklu?

 • Cena technické kontroly motocyklu je obvykle nižší než u automobilů. Ceník závisí na regionu a konkrétní STK stanici.

Co se stane, pokud motocykl neprojde STK?

 • Pokud jsou objeveny drobné nedostatky, technik na ně pouze upozorní.
 • U vážných nedostatků máte 30 dní na jejich odstranění a následnou kontrolu.
 • V případě život ohrožujících nedostatků musíte motocykl odvézt odtahovou službou a nesmíte s ním na silnici. Máte 30 dní na opravu a následnou kontrolu.

Jaké sankce hrozí za jízdu bez platné STK?

 • Jízda bez platné STK může vést k pokutám, ztrátě 5 bodů a zákazu řízení až na 12 měsíců.
 • V případě nehody na technicky nezpůsobilé motorce může pojišťovna krátit pojistné plnění.

Co je povinná výbava motocyklu?

 • Povinnou výbavou motocyklu je lékárnička a pojistky. Výstražná vesta do povinné výbavy motorky nepatří.

Jaké jsou nejčastější důvody, proč motocykl neprojde STK?

 • Nejčastějšími důvody jsou stav výfuků (nehomologované díly, nadměrný hluk, nadlimitní znečištění) a ostré hrany nebo vyčnívající části.

Co znamená zkratka STK?

 • STK je zkratka pro Stanici Technické Kontroly. Mezi lidmi se běžně používají výrazy jako jízda bez STK, prodloužení STK a neprošel STK.

Autor: Iva Vaněčková, Foto: Unsplash.com

Zdroje:

Ceníky konkrétních stanic.

https://www.epojisteni.cz/stk-na-motorku/

https://www.az-pneu.cz/clanky/ceka-vas-STK-na-motorku-pripravte-motocykl-na-dukladnou-prohlidku