Koncesionářské poplatky v roce 2022 - kolik se platí za televizi a rádio

Zjišťujete, kolik aktuálně stojí koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi? V našem článku pro vás shrnujeme všechny důležité informace. Podíváme se na to, jaká je aktuální výše koncesionářských poplatků či na to, kdo je musí platit.
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
1/1/2022

Aktuální výše koncesionářských poplatků

  • Televizní poplatek aktuálně činí 135 korun měsíčně.
  • Rozhlasový poplatek aktuálně činí 45 korun měsíčně.

Koncesionářské poplatky jsou v České republice celkem dva, a to za televizi a za rozhlas. Jejich výše je stanovena zákonem a není tedy možné částku nějak snížit - vždy je potřeba zaplatit přesně tolik, kolik požaduje zákon.

Cílem koncesionářských poplatků je financování veřejnoprávních médií - tedy České televize a Českého rozhlasu. Tato dvě média provozuje stát, a proto tedy musejí být zcela nezávislá. Aby měly Česká televize a Český rozhlas dostatek financí na svůj provoz a nemusely se spoléhat na příjmy z reklamy, jsou financovány právě přes koncesionářské poplatky.

Kdo musí platit koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky musí platit všechny domácnosti, které doma mají rádiový a televizní přijímač. Platí přitom, že tento přijímač musí být technicky způsobilý. Každá domácnost platí poplatek pouze jednou. Maximálně tedy zaplatíte 135 korun měsíčně za televizní poplatek a 45 korun měsíčně za rozhlasový poplatek. Bez ohledu na to, kolik přijímačů ve vaší domácnosti máte.

Nevýhodou koncesionářských poplatků je, že je musíte platit, i pokud se nedíváte na Českou televizi nebo neposloucháte Český rozhlas. Jakmile máte doma technicky způsobilý rádiový či televizní přijímač, poplatek se vás bude týkat.

Pozor si dejte na to, že pokud si pronajímáte byt, ve kterém je umístěn rádiový či televizní přijímač, vztahuje se povinnost platit koncesionářský poplatek přímo na vás, a nikoli na majitele bytu.

Stará televize a rádio. Aktuální televizní poplatek je 135 Kč měsíčně, rozhlasový poplatek činí 45 korun měsíčně.
Televizní poplatek je aktuálně 135 Kč měsíčně, rozhlasový poplatek činí 45 korun měsíčně. Zdroj: Shutterstock

Kdy a jak se přihlásit ke koncesionářským poplatkům

Všechny domácnosti mají povinnost platit koncesionářské poplatky každý měsíc. K placení koncesionářských poplatků je potřeba se nejprve přihlásit - a to nejpozději do patnácti dnů od nabytí přijímače, nebo do patnácti dnů od nastěhování do nového bydliště.

Jakým způsobem se přihlásit k placení koncesionářských poplatků? Tuto akci můžete vyřídit na pobočkách České pošty. Nevýhodou tohoto způsobu podání je to, že musíte na poštu fyzicky zajít.

Druhým způsobem je přihlásit se online na webech České televize a Českého rozhlasu. Tato cesta je poměrně rychlá a snadná. Pro vaše pohodlí přikládáme odkazy na online formuláře, kde můžete přihlášení ke koncesionářským poplatkům vyřídit:

Kdo nemusí platit koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky platit nemusíte, pokud vaše domácnost nevlastní televizi nebo rádio. Tuto situaci je potřeba České televizi a Českému rozhlasu nahlásit, abyste se mohli vyhnout placení těchto poplatků. Stačí oběma institucím poslat čestné prohlášení.

Koncesionářské poplatky také nemusí platit:

  • osoby postižené oboustrannou hluchotou nebo slepotou
  • osoby s nízkými příjmy (jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima)
  • cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu
  • osoby nevlastnící rozhlasový a televizní přijímač

Pokud vlastníte chatu nebo chalupu, platí, že bude stačit, když koncesionářské poplatky zaplatíte pouze jednou a to za vaši domácnost. Doporučujeme ale veřejnoprávní média informovat o tom, že vlastníte i další nemovitost, za kterou poplatky nebudete odvádět.

Pokuty při neplacení koncesionářských poplatků

V případě neplnění závazků a neplacení koncesionářských poplatků hrozí několikatisícové pokuty. U televizního poplatku po vás může Česká televize vymáhat až 10 000 korun, při neplacení rozhlasového poplatku hrozí od Českého rozhlasu pokuta až 5 000 korun.

Pokud pokuty nezaplatíte včas, hrozí, že je po vás obě instituce budou vymáhat soudně, a k vymáhané částce budou přičteny i úroky z prodlení. Proto se určitě vyplatí poplatky platit a hlídat si, že budou zaplaceny včas.