Česká pošta. SIPO online šetří čas

Službu SIPO stále využívá téměř 3 miliony domácností a do plateb je zapojeno přes 20 tisíc dodavatelů služeb z České republiky. Ti mohou využívat správu eSIPO online, která jim zobrazí přehled výběru peněz od zákazníků. Občané mohou využívat SIPO s elektronickou komunikací. Uhradit SIPO převodem či inkasem a zažádat o rozúčtování emailem.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
26/11/2023 9:20 PM

Proč SIPO od České pošty

Placení sdruženou platbou vzniklo v minulém století a ušetřilo spoustu starostí a peněz za úhradu jednotlivých složenek. V dobách, kdy samoobslužné bankovnictví bylo fantazií a většina lidí ani neměla bankovní účet se s každou platbou za nájem, elektřinu, televizi nebo pojištění šlo na poštu s vytisknutou složenkou. A pak vznikla převratná služba SIPO.

  • Jedna platba namísto mnoha složenek.
  • Jeden poplatek namísto několika.

Souhrnná úhrada České poště, která následně částku rozdělila a nárokové částky jednotlivých dodavatelů uspokojila. Uplynulo mnoho desítek let a SIPO má stále miliony uživatelů. Někteří neznají jiný způsob placení (často lidé v důchodovém věku), někteří pokračují v nastaveném způsobu plateb rodiči a jiným se libí pohodlí, kdy najednou uhradí většinu služeb a vědí, že se zbývající částkou na bankovním účtu mohou volně disponovat.

Výhody placení přes SIPO

Ačkoliv se může zdát, že v době, kdy většinová populace obsluhuje bankovní účty přes samoobsluhy nemá SIPO význam, určité výhody má. Platby se provedou najednou ve sjednaném datu a není třeba hlídat zůstatek na bankovním účtu v průběhu měsíce. To bývá často problém u účtů, kde je velký pohyb peněžních prostředků. Pokud jsou jednotlivá inkasa a trvalé platby nastaveny na různé datumy, bývá obtížné hlídat jednotlivé částky pro daný den. Zkontrolovat, že odešla jedna platba, která zahrnuje vše je snadné a uživatel ihned ví, kolik mu zbývá peněžních prostředků na účtu k volnému disponování.

Nevýhody placení přes SIPO

Platba SIPO není zdarma tak, jako běžný bankovní převod nebo souhlas s inkasem. Zdarma nejsou ani výpisy ze služby SIPO. Kolik bude stát SIPO od října již víte, došlo k mírnému zdražení služeb. Další nevýhodou je i to, že mezi vaše platby vstupuje třetí subjekt. Sdělujete náklady domácnosti někomu dalšímu.

Ačkoliv je do placení SIPO zahrnuto přes 20 tisíc dodavatelů služeb, zdaleka to nejsou všechny subjekty. Stále existuje možnost, že vám z účtu budou odcházet platby prostřednictvím SIPO a následně budete zadávat platby trvalými příkazy nebo inkasem pro jiné dodavatele služeb.  

Jak zadat SIPO

Pokud chcete SIPO využívat, je třeba navštívit osobně pobočku České pošty s občanským průkazem. SIPO nelze vyřídit online ani v případě, že máte klientkou kartu a přístup do aplikace PoštaOnline.

Každé SIPO má unikátní spojovací číslo. To vám bude přiděleno v žádosti Českou poštou. Je uvedeno na každém rozpisu (rozúčtování) jednotlivých plateb SIPO. Při platbě SIPO si v internetovém bankovnictví nastavíte limit a datum od kterého se platby budou strhávat. Pozor na to, že každá banka má jiný termín, kdy platby SIPO odchází z účtu, ale zpravidla platí, že pokud první souhlas se SIPO platbou zadáte až po dvacátém dni v měsíci, platby se začnou pravidelně strhávat až od následujícího měsíce.

Zrušení SIPO si žádá nejprve převedení plateb na trvalý příkaz nebo inkaso a následně můžete využít Osobní, elektronické i automatické zrušení SIPO.

Placení služeb přes SIPO

Po získání unikátního spojovacího čísla je třeba se spojit s jednotlivými dodavateli. Zpravidla mají možnost placení přes SIPO aktivní, to znamená, že mají uzavřenou smlouvu s Českou poštou a patří mezi subjekty, kterým Česká pošta pravidelně služby z vybraných inkasních plateb SIPO hradí. Pokud by váš dodavatel neměl uzavřenou smlouvu s Českou poštou, není možné mu prostřednictvím SIPO plateb náklady hradit a musíte použít běžný bankovní převod, inkaso z účtu nebo jiný způsob platby.

Jak se platí vystavené SIPO

Jakmile vám přijde výzva k úhradě, SIPO, máte několik možností, jak poplatek uhradit. S vystaveným formulářem se můžete vypravit na pobočku České pošty a uhradit částku na přepážce. Rovněž můžete zaplatit u poštovního doručovatele nebo zadat příkaz k úhradě z bankovního účtu (jednorázový nebo trvalý). Poslední možností je zřídit souhlas s inkasem z bankovního účtu ve prospěch plateb SIPO, což je nejjednodušší způsob placení.

SIPO online, eSIPO

Pošta zřídila službu eSIPO, slouží organizacím a dodavatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu s Českou poštou a využívají online Klientskou zónu. Příjemci plateb ze systému SIPO mohou přes PoštaOnline spravovat platby, zadávat nové požadavky na inkaso a spravovat plátce.

Autor: Iva Vaněčková, Foto: Česká pošta

Zdroje:

https://www.e15.cz/sipo-co-to-je

https://cdr.cz/clanek/jak-zalozit-ci-zrusit-sipo-ma-tato-sluzba-jeste-dnes-sve-opodstatneni

https://www.sipo.cz/pro-zakazniky/