Jaké existují typy dopisů: Průvodce světem korespondence

Tento článek nabízí přehled různých typů dopisů, včetně doporučených dopisů, rekomanda, pohlednic a dalších. Pro každý typ jsou uvedeny jeho výhody, nevýhody a orientační ceny, aby čtenáři mohli lépe pochopit, který typ korespondence je pro jejich potřeby nejvhodnější.
Od
Externího partnera
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
23/3/2024 9:57 AM

Ve světě digitalizace a elektronické komunikace může být posílání tradičních dopisů považováno za zastaralé. Přesto zůstávají v určitých situacích nenahraditelné. Pojďme se podívat na několik základních typů dopisů, jejich výhody, nevýhody a orientační ceny.

Obyčejné psaní

Obyčejné psaní je základní forma dopisu pro každodenní korespondenci. Neobsahuje žádné dodatečné služby, jako je sledování nebo pojištění.

 • Výhody:
  • Nejnižší cena mezi všemi typy dopisů.
  • Jednoduchost a rychlost odeslání.
 • Nevýhody:
  • Absence sledování zásilky.
  • Žádné zajištění proti ztrátě nebo poškození.
 • Orientační cena: Ceny začínají již od 10 Kč pro dopisy do 50 gramů v rámci České republiky. V samostatném článku rozebíráme kolik stojí známka na dopis.

Doporučený dopis

Doporučený dopis je forma zásilky, která poskytuje odesílateli potvrzení o doručení. Tato služba je často využívána pro důležité dokumenty, jako jsou smlouvy nebo oficiální oznámení. O tom jak poslat dopis doporučeně jsme sepsali samostatný článek.

 • Výhody:
  • Zajišťuje sledování zásilky.
  • Nabízí právní důkaz o odeslání a doručení.
 • Nevýhody:
  • Vyšší cena ve srovnání s obyčejným dopisem.
  • Může být pomalejší kvůli potřebě potvrzení doručení.
 • Orientační cena: Cena doporučeného dopisu se liší v závislosti na hmotnosti a cílové zemi. V České republice se ceny pohybují od 50 Kč za zásilku do 50 gramů pro domácí doručení.

Dopis s pruhem

Dopis s pruhem je speciální typ dopisové zásilky, která poskytuje určitou míru zabezpečení a umožňuje rychlejší doručení než obyčejné psaní.

 • Výhody:
  • Rychlejší doručení díky prioritní manipulaci.
  • Vyšší úroveň bezpečnosti než u obyčejného psaní.
 • Nevýhody:
  • Vyšší cena ve srovnání s obyčejným psaním.
  • Nezahrnuje sledování nebo pojištění zásilky.
 • Orientační cena: Ceny se mohou lišit, ale obvykle jsou o něco vyšší než u obyčejného psaní, například od 20 Kč za zásilku do 50 gramů v rámci ČR.

Dopis s červeným pruhem (Doručení do vlastních rukou)

Červený pruh na obálce označuje, že dopis má být doručen přímo do rukou určeného příjemce. Tato služba poskytuje vyšší úroveň soukromí a bezpečnosti.

Jedná se o nejvyšší důležitost korespondence, používanou například k předvoláním na policii, informace o vzniklých závazcích u správy sociálního zabezpečení, informace o přijetí na školy, atd.

Zásilku lze převzít pouze osobně a není možné na převzetí vystavit komukoliv plnou moc. Při převzetí musí adresát podepsat doručenku, kterou pošta doručí zpět odesilateli.

 • Výhody:
  • Zvýšená bezpečnost a soukromí díky doručení specifikované osoby.
  • Potvrzení o doručení přímo příjemci.
 • Nevýhody:
  • Vyšší náklady než u běžných prioritních zásilek.
  • Potenciální zdržení, pokud příjemce není při doručení dostupný.
 • Orientační cena: Ceny jsou vyšší než u modrého pruhu, obvykle od 40 Kč a výše, v závislosti na specifických službách a destinaci.

Dopis s modrým pruhem (Prioritní dopis)

Modrý pruh na dopisu signalizuje prioritní zpracování ve srovnání s obyčejnými zásilkami. Tato služba je určena pro zásilky, které mají být doručeny rychleji než standardní pošta.

Tento druh obálek využívají různé instituce státní správy pro informační psaní s obvykle nižší důležitostí. U tohoto typu psaní je umožněno na rozdíl od psaní s červeným pruhem, aby ho převzal na základě plné moci zmocněnec. Je-li však na obálku dopsáno „do vlastních rukou,“ pak tento rozdíl odpadá a obálka plní funkci obálky s červeným pruhem. Adresát nebo zmocněnec podepisují doručenku, kterou pošta doručí zpět odesílajícímu úřadu.

 • Výhody:
  • Rychlejší doručení díky prioritní manipulaci.
  • Vyšší pravděpodobnost doručení v požadovaném časovém rámci.
 • Nevýhody:
  • Vyšší cena oproti obyčejnému dopisu.
  • Nezahrnuje automatické sledování nebo pojištění.
 • Orientační cena: Ceny se mohou lišit v závislosti na destinaci a hmotnosti, obvykle začínají od 25 Kč pro zásilky do 50 gramů v rámci ČR.

Dopis s zeleným pruhem

Veřejná správa používá tyto obálky například pro zasílání soudních výzev, platebních rozkazů, nařízení exekucí, předvolání k soudnímu jednání, upozornění na nedoplatky (například koncesionářské poplatky), použít ji může policie nebo katastrální úřad. Zásilky se zelenými pruhy jsou doporučené s dodejkou.

Fialový pruh

Tato barva je vyhrazena službě DINO – dluhové inkaso obyvatelstva a takové obálky ve státní správě vždy odesílá jen Česká pošta, i když věřitelem v daném dlužním případu může být kdokoliv. Dopisy jsou obvykle do vlastních rukou a využití této dluhové služby České pošty je zpoplatněno ceníkem dle výše dluhu a některé služby jako využití splátkového kalendáře nebo zjištění stavu dluhu jsou zpoplatněny zvlášť. Využití služby DINO je obvykle výhodnější než řešení dluhů pomocí exekutora.

Žlutý pruh

Žlutá barva je vyhrazena službě ISDS (Informační systém datových schránek), konkrétně k zasílání přístupových údajů k datovým schránkám. Odesilatelem je vždy Česká pošta jakožto správce ISDS a označuje tento typ zásilek jako PIN zásilky.

Balíkové zásilky

Balíkové zásilky jsou určeny pro větší předměty, které nelze odeslat jako standardní dopis. Poskytují rozmanité možnosti doručení a často zahrnují sledování. Česká pošta provozuje službu Balíkovna, ale má v tomto segmentu velkou konkurenci. Jak poslat balík skrz Balíkovnu rozepisujeme samostatně.

 • Výhody:
  • Možnost poslat větší předměty.
  • Sledování zásilky a možnost pojištění.
 • Nevýhody:
  • Vyšší cena v závislosti na velikosti a hmotnosti.
  • Složitější příprava k odeslání.
 • Orientační cena: Cena závisí na hmotnosti, velikosti a cílové destinaci. Pro malé balíky do 2 kg se ceny v České republice pohybují od 80 Kč výše.

Expresní dopis

Expresní dopis je určen pro situace, kdy je potřeba zásilku doručit co nejrychleji. Tato služba zajišťuje prioritní manipulaci a doručení.

 • Výhody:
  • Nejrychlejší možné doručení.
  • Sledování zásilky a často i možnost pojištění.
 • Nevýhody:
  • Výrazně vyšší cena ve srovnání s ostatními typy zásilek.
  • Omezení dostupnosti v některých oblastech.
 • Orientační cena: Ceny se mohou výrazně lišit v závislosti na určení a službách, obvykle začínají od 150 Kč pro domácí trh.

Každý z těchto typů zásilek nabízí různé možnosti a služby odpovídající potřebám odesílatelů i příjemců. Při výběru vhodného typu zásilky je důležité zvážit, jaké jsou vaše priority – zda jde o cenu, rychlost doručení, zabezpečení obsahu, nebo sledování zásilky. Rozhodování by mělo být vždy založeno na konkrétních potřebách a očekáváních.

Rekomando

Rekomando je ještě bezpečnější forma doporučené zásilky, která vyžaduje osobní převzetí adresátem a je doplněna o možnost pojištění obsahu.

 • Výhody:
  • Maximální bezpečnost a zajištění důkazu o doručení.
  • Možnost pojištění hodnotnějšího obsahu.
 • Nevýhody:
  • Vyšší náklady než u standardních doporučených dopisů.
  • Nutnost osobního převzetí může být pro některé adresáty nepraktická.
 • Orientační cena: Závisí na hmotnosti, cílové zemi a hodnotě pojištění. Ceny začínají na vyšší úrovni než u doporučených dopisů, často od 70 Kč výše.

Pohlednice

Pohlednice jsou oblíbeným způsobem, jak posílat pozdravy z cest nebo speciální přání. Jsou jednoduché, levné a představují osobní dotek.

 • Výhody:
  • Nízká cena.
  • Jednoduchost a osobní přitažlivost.
 • Nevýhody:
  • Omezený prostor pro psaní.
  • Nižší ochrana soukromí, jelikož obsah je viditelný.
 • Orientační cena: Cena za odeslání pohlednice se liší podle destinace. Domácí odeslání se obvykle pohybuje od 19 Kč, mezinárodní od 30 Kč.

Autor: Vladimír Daněk, Foto: Česká pošta