Řidičský průkaz C - cena za jisté zaměstnání

Oprávnění řídit nákladní automobil lze získat od 21 let nebo za zvláštních pravidel či s omezeními od 18 let. Zjistili jsme, kolik stojí Céčkový řidičák i jak se liší cena, pokud chcete být profesionálním řidičem. Připravili jsme podrobného průvodce řidičáky typu C a jejich možnými rozšířeními.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
21/6/2024 11:00 PM

Řidičský průkaz C na kamion

Nejčastěji se řidičský průkaz skupiny C vydává pro řízení kamionu, Céčko opravňuje řídit nákladní automobil nad 3.500 kg. Uchazeči mají často zájem i o rozšíření na skupinu E, ta opravňuje k řízení kamionu s přípojným vozidlem nad 700 kg.

Podmínkou pro získání řidičáku na kamion je lékařský posudek zdravotní způsobilosti, věk nad 21 let a držení řidičského oprávnění skupiny B.

Od 18 let mohou vykonávat práci řidiče z povolání osoby, které absolvovaly vstupní školení profesní způsobilosti v rozšířeném rozsahu 280 hodin. Jinak je udělení řidičáku C osobám mladším21 let omezeno na určité typy vozidel (vězeňská služba, ozbrojené síly, policie, hasiči aj.).

Jaký je výcvik na řidičák C

U řidičského oprávnění typu C se předpokládá, že uchazeč má již splněn jiný výcvik v autoškole a je držitelem minimálně oprávnění prořízení osobních vozidel, řidičského průkazu B, za jakou cenu lze získat řidičský průkaz B jsme pro vás zjišťovali dříve.  

Na řidičák C je třeba absolvovat 9 hodin výuky, která zahrnuje výuku o předpisech a provozu vozidel, ovládání a údržbu vozidla a teorii řízení a zásady bezpečné jízdy. Další 2 hodiny jsou vyhrazeny na zdravotnickou přípravu, opakování a přezkoušení. Teorie je doplněna praktickou výukou v rozsahu 18 hodin výcviku v řízení vozidla a 8 hodinami praktické údržby a praktického výcviku zdravotnické přípravy.

Není Céčko jako Céčko

Řidičský průkaz skupiny C je možné získat v režimu pro výkon budoucího zaměstnání. Řidičské oprávnění typu C1, C1E, C, CE může být podmínkou profesní způsobilosti. Rozsah výuky je stanoven na 140 hodin, kdy plných 130 hodin připadá na teoretickou část.

Teoretická část je zaměřená na pokročilé a racionální řízení, vnitrostátní a mezinárodní předpisy, bezpečnost provozu a ekologický provoz. Přidává se teoretická výuka z oblastí poskytování služeb a logistiky, organizace dopravního trhu, sociálně – právního prostředí či zvládání a řešení mimořádných událostí při provozu.

Co je vstupní profesní školení

Absolvovat profesní školení je zákonnou povinností, pokud zaměstnáním osoby je řízení nákladních automobilů nebo autobusů. Každý, kdo je řidičem z titulu profese (zaměstnání), musí absolvovat také obnovení profesní způsobilosti.

Profesní školení absolvují držitelé (nebo budoucí držitelé)oprávnění C, C+E, C1, C1+E. Následně jsou povinni účastnit se dalších školení a do dovršení věku 50 let chodí každé dva roky na lékařskou prohlídku. Starší řidiči absolvují lékařskou prohlídku každý rok.

Vstupní profesní školení

 • Získání profesní způsobilosti.
 • Teoretická a praktická výuka.
 • Rozsah 140 nebo 280 hodin podle věku a skupiny řidičského oprávnění.
 • Úspěšné složení zkoušky.

Pravidelné školení

 • Prohloubení znalostí ze vstupního školení.
 • Podmínka pro zachování profesní způsobilosti.
 • První školení je nutné absolvovat do roka.
 • Rozsah je 7 hodin ročně po dobu 5 let.

Obnovovací školení

 • Povinné pro řidiče, kteří mají starší oprávnění (před 10. 9. 2009).
 • Obnovení profesní způsobilosti formou zkráceného profesního školení.
 • Rozsah školení 35 h.

 

Vyberte si cenu řidičského průkazu C

Nejlevnější je získání řidičského průkazu C, pokud je uchazeč o zkoušky držitelem řidičáku B a absolvuje kurz v individuálním režimu (bez profesní způsobilosti). Za téměř dvojnásobnou cenu se nabízí získání řidičáku C z B, pokud se jedná o výcvik pro získání profesního osvědčení. Výcvik a školení je pak v délce 140 hodin.

Řidičský průkaz C cena v ČR

Nákladní automobily Praha Plzeň Brno Olomouc
C z B individuální 26 000 Kč 20 000 Kč 19 000 Kč 23 000 Kč
C z B profesní 47 000 Kč 35 000 Kč 38 000 Kč 41 000 Kč

Jak získat C řidičák levně

U řidičského průkazu C se často stává, že se na úhradě pořizovacích nákladů podílí zaměstnavatel nebo budoucí zaměstnavatel. Řada autoškol nabízí zvýhodněnou cenu, pokud do kurzu nastoupí 3 a více osob. V takovém případě je cena řidičáku C za osobu výrazně nižší.

Jak se skládají zkoušky řidičáku C

Profesní způsobilost řidiče se dokládá složením zkoušky formou testu. Celkem 80 testových otázek je rozděleno do tematických okruhů, následují otázky a zkoušky z ovládání a údržby vozidla a praktická zkouška jízdy v nákladním automobilu.

Termín pro přihlášení do autoškoly dohodněte v dostatečném předstihu, autoškoly mají povinnost hlásit jmenný seznam účastníků magistrátu města a mohou mít aktuálně vyčerpanou kapacitu.

Kdo vydává řidičský průkaz C

Profesní průkaz C vystavuje obecní úřad. Je třeba doložit potvrzení o úspěšném absolvování školení a zkoušky z profesní způsobilosti. Vyplní se žádost, uhradí správní poplatek a je vydán nový řidičský průkaz, ve kterém je vyznačena profesní způsobilost pro danou skupinu řidičského oprávnění.

Zpřísnění pravidel vydávání řidičáků

V souvislosti s vydáváním řidičských průkazů bylo ohlášeno několik změn, pravidla se budou zpřísňovat, zároveň roste cena řidičských průkazů. První velkou změnou je takzvaný řidičský průkaz na zkoušku. Majitelé řidičského průkazu po méně než 2 roky budou muset po závažném přestupku podstupovat pohovor s psychologem a školení v autoškole.

Zpřísňuje se bodový systém a upravuje se penalizace některých přestupků. Takzvaně vybodovaní řidiči a řidiči autobusů nebo nákladních automobilů se musí podrobovat psychotestům a kontrolám u lékaře. Je zřejmé, že získání řidičského průkazu typu C bude stále složitější.

Vyznejte se v Céčkách

 • Skupina C1 - opravňuje k řízení malých nákladních automobilů, můžete je řídit od 18 let. Mají hmotnost nad 3,5 tuny, ale jsou do 7,5 tuny. Nejsou autobusem, míst k sezení musí být maximálně 9. Držitelé mohou mít přípojné vozidlo do hmotnosti 750 kg.
 • Skupina C1+E - opravňuje k řízení jízdních souprav do hmotnosti 12 tun. Souprava se skládá z vozidla C1 a přípojného vozidla na 750 kg. Soupravou ale může být i vozidlo B a přípojné vozidlo s hmotností nad 3,5 t. To se týká například velkých obytných přívěsů.
 • Klasický C řidičák  - opravňuje k řízení kamionů a náklaďáků nad 3,5 t s přípojným vozidlem do 750 kg. Podmínkou je věk 21 let nebo řízení dle zvláštních předpisů.
 • Rozšíření skupiny C o  skupinu E - opravňuje k řízení kamionů a přípojných vozidel. Jízdní souprava je složená z auta C a přípojného vozidla s hmotností nad 750 kg.

 Autor: Iva Vaněčková, Foto: https://pixabay.com/

Zdroje:

Ceníky konkrétních autoškol.

https://autotrip.cz/ridicsky-prukaz-velky-prehled/

https://www.garaz.cz/clanek/ridicske-prukazy-21004285