Staré poštovní známky a jejich cena

Filatelie, fascinující svět sběratelství poštovních známek, má bohatou historii sahající až do 19. století, kdy byla vydána první poštovní známka známá jako Penny Black. Tento článek nabízí pohled do evoluce poštovních známek, od jejich vzniku po současnost, s důrazem na vývoj poštovních známek v českých zemích. Zajímavostí je, že stáří známky nemusí vždy odpovídat její hodnotě; faktory jako rarita, stav a poptávka jsou klíčové pro určení ceny. Budeme prozkoumávat nejen nejcennější české poštovní známky, ale také se podíváme na několik nejstarších a nejcennějších známek světa, přičemž neopomeneme zajímavé příběhy, které stojí za jejich vysokou cenou. Článek rovněž poskytne praktické rady pro určení hodnoty starých poštovních známek, včetně důležitosti konzultace s odborníky a využití specializovaných katalogů. Připojte se k nám na cestě objevování tajů a krás sbírání poštovních známek.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
20/2/2024 1:25 PM

Filatelie nás zavede do fascinujícího příběhu, jak malé kousky papíru dokáží otevřít okno do minulosti, odhalit kulturu národů a stát se cenným aktivem pro sběratele. První poštovní známka, Penny Black, vydána v roce 1840 ve Velké Británii, odstartovala celosvětový fenomén sbírání poštovních známek. Od té doby se filatelie stala nejen koníčkem milovníků historie a umění, ale i vážným polem pro investory.

V českých zemích má sběratelství poštovních známek také bohatou tradici, odhalující jedinečnou historii regionu skrze malé, ale významné artefakty. V tomto článku se zaměříme na staré poštovní známky, které vyprávějí příběhy českého národa, a prozkoumáme, jaké faktory určují jejich cenu. Přestože stáří může být indikátorem hodnoty, není to jediný faktor. Rarita, stav zachování a poptávka hrají klíčovou roli v určení, co dělá poštovní známku opravdu cennou.

Tento článek vás připraví na prozkoumání nejen českých poštovních rarit, ale i několika nejstarších a nejcennějších známek světa, které fascinují sběratele po celých generace. Odhalíme, jak rozlišit mezi starou a cennou známkou a nabídneme příklady, které osvětlí tuto rozmanitou a bohatou oblast sběratelství.

Historie poštovních známek

Historie poštovních známek začíná v 19. století, kdy se objevila potřeba standardizovaného systému pro přepravu pošty. Do té doby byla pošta často financována příjemcem, což vedlo k nejistotě a neefektivitě v doručovacím procesu. Průlom nastal v roce 1840 ve Velké Británii s vydáním první poštovní známky na světě, známé jako Penny Black. Tato známka, která nesla podobiznu královny Viktorie, umožnila předplacení poštovného, což zásadně změnilo způsob, jakým byla pošta odesílána a doručována.

Penny Black zahájila éru filatelie – sběratelství a studium poštovních známek, která se stala populární po celém světě. Sběratelé a historici poštovních známek se zabývají nejen shromažďováním a katalogizací známek, ale také zkoumáním jejich historie, designu a technických aspektů výroby.

V českých zemích se historie poštovních známek začíná psát v polovině 19. století, kdy byla součástí Habsburské monarchie. První známky tisknuté pro české území byly vydány v rámci rakouské poštovní správy. S vznikem samostatného Československa v roce 1918 přišla potřeba vlastních poštovních známek, které by reprezentovaly nově vzniklý stát. Tyto rané československé známky jsou dnes vysoce ceněné sběrateli pro svou historickou hodnotu a unikátní design, který odrážel národní identitu a suverenitu.

Historie poštovních známek je neodmyslitelně spojena s historií komunikace a společenského vývoje. Každá známka nese v sobě příběh o době svého vzniku, technologickém pokroku, uměleckých trendech a politických změnách, které formovaly svět. Sběratelství poštovních známek tak nabízí unikátní pohled na minulost a umožňuje nám lépe pochopit, jak se svět vyvíjel.

V dnešní době, kdy digitální komunikace dominuje, poštovní známky možná ztratily svou původní praktickou funkci, ale jejich sběratelská a historická hodnota zůstává nezměrná. Filatelie je mostem k minulosti, který nám umožňuje uchovávat a obdivovat malé kousky historie. Naopak aktuálně vydávané poštovní známky mají zpravidla pouze svou nominální hodnotu, viz článek Kolik stojí známka na dopis nebo Kolik stojí známka na pohled.

Rozdíl mezi starými a cennými známkami

Pojmy "staré" a "cenné" poštovní známky často vyvolávají záměnu, avšak ve světě filatelie je mezi nimi zásadní rozdíl. Ne všechny staré známky jsou automaticky cenné, a naopak, některé relativně nové známky mohou mít vysokou sběratelskou hodnotu. Klíčem k pochopení tohoto rozdílu jsou faktory, které ovlivňují cenu poštovních známek.

Faktory ovlivňující cenu známek

  • Rarita: Jedním z hlavních faktorů, který určuje cenu známky, je její rarita. Známky vydané v omezeném množství nebo zvláštní edice mohou být velmi cenné.
  • Stav: Kvalita a zachovalost známky hraje klíčovou roli v její ceně. Známky bez poškození, s originální lepkou a bez razítka jsou obvykle ceněnější.
  • Poptávka: Ceny známek jsou také určeny tržní poptávkou. Některé známky mohou být sběrateli vyhledávanější z důvodu jejich historického významu nebo designu.
  • Historický a kulturní význam: Známky, které reprezentují významné historické události nebo jsou spojeny s kulturními symboly, mohou mít vyšší hodnotu.

Staré vs. Cenné známky

Staré známky, zejména ty vydané v prvních desetiletích existence poštovních známek, mohou mít pro sběratele velký historický význam. Avšak ne všechny staré známky jsou nutně vzácné nebo vysoce ceněné. Hodnota závisí na množství vydaných kusů, jejich dostupnosti dnes a také na konkrétním zájmu sběratelů.

Na druhé straně, cenné známky nemusí být vždy staré. Například chybné tisky nebo limitované série vydané v nedávné době mohou dosahovat vysokých cen na sběratelském trhu. Dalo by se ale říci že nejhledanější poštovní známky jsou ty nejcennější.

Příklady

  • Penny Black (Velká Británie, 1840) - první poštovní známka na světě, ceněná pro svůj historický význam, avšak kvůli vysokému počtu vydaných kusů ne patří mezi nejdražší.
  • Modrý Mauritius (Mauricius, 1847) - známý svou extrémní raritou a vysokou cenou na aukcích.
  • Chybotisk 50/50 (Československo) - příklad chybného tisku, který je vysoce ceněný pro svou raritu.

Pochopení rozdílu mezi starými a cennými známkami je klíčové pro sběratele na všech úrovních. Hodnota poštovní známky je určena mnoha faktory, a proto je důležité provádět důkladný výzkum a konzultace s odborníky před investicí do jakékoliv známky.

Nejcennější české poštovní známky

Mezi nejcennější české poštovní známky patří kousky, které jsou oceňované nejen pro svou historickou hodnotu, ale také pro svou raritu a význam v historii české a československé filatelie. Některé z těchto známek jsou vyhledávané po celém světě a dosahují vysokých cen na aukcích.

Přetiskové známky Hradčany s převráceným středem

Tyto známky jsou ceněné kvůli své chybné tiskové vadě, kdy byl střed známky (obvykle znázorňující Hradčany) otisknut obráceně. Jejich vzácnost a popularita mezi sběrateli dělají z těchto známek jedny z nejdražších v české filatelii.

Rakouská čtyřkorunová známka s převráceným přetiskem „Pošta československá 1919“

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 bylo nutné vydat vlastní poštovní známky, aby se odlišily od předchozích rakousko-uherských. V té době však ještě nebyly k dispozici vlastní československé známky, a tak se rozhodlo o přetisku existujících rakouských známek s heslem „Pošta československá 1919“. Při tomto procesu došlo u jednoho archu známek k chybě, kdy byl přetisk proveden převráceně, což tuto sérii známek činí extrémně vzácnou.

Poštovní známky s prezidentem Novotným

V době, kdy byla nová série známek s jeho podobiznou schvalována, probíhaly politické změny, které vedly k jeho odvolání z funkce. Tato situace měla za následek, že vytištěné známky s jeho podobiznou byly před vydáním zničeny, aby se předešlo politickému trapasu. Zachoval se pouze jeden jediný arch těchto známek, který údajně měl u sebe sám Antonín Novotný.

Heydrichův aršík

Aršík obsahuje známky s Heydrichovou podobiznou, které byly vytištěny ve velmi omezeném množství. Většina těchto aršíků byla určena k rozeslání pozvánek na vzpomínkovou akci na Pražském hradě, na které se měl účastnit i Adolf Hitler.

Význam zachování a autenticity

U všech těchto známek je klíčový nejen jejich věk a historie, ale především stav, v jakém se zachovaly. Nejvyšší ceny dosahují exempláře v perfektním stavu, často ještě s původní lepkou a bez razítka. Autenticita a původnost jsou také nezbytné pro určení skutečné hodnoty známek.

Nejstarší a nejcennější světové poštovní známky

V rámci světové filatelie existují známky, jejichž význam a hodnota překračují běžné hranice sběratelského zájmu. Tyto nejstarší a nejdražší poštovní známky jsou často považovány za svaté grály filatelie a jejich příběhy jsou fascinující nejen pro sběratele, ale i pro historiky a umělce.

Jednocentová magenta z Britské Guineje

Dnes pravděpodobně vůbec nejdražší poštovní známka světa. Vydali ji roku 1856 v jihoamerickém Georgetownu jako známku k poštovnímu doručování novin.

Penny Black – První poštovní známka na světě

Penny Black, vydaná v roce 1840 ve Velké Británii, je považována za první oficiální poštovní známku na světě. S podobiznou královny Viktorie se tato známka stala ikonickým symbolem počátků moderní poštovní služby. Přestože bylo vytištěno miliony kusů, její historický význam udržuje její hodnotu pro sběratele na stabilně vysoké úrovni.

Modrý a Červený Mauritius

Modrý a Červený Mauritius, obě varianty známek vydávaných Mauritius v polovině 19. století, jsou vysoce ceněné pro svou raritu. Jejich proslulost je zvýrazněna nejen omezeným počtem dochovaných kusů, ale i romantickými příběhy, které se kolem nich vytvořily.

Treskilling Yellow

Švédská známka Treskilling Yellow, chybně vytištěná v žluté barvě místo zelené v roce 1855, je jednou z nejvzácnějších a nejcennějších poštovních známek na světě. Existuje pouze jeden známý kus této chybně vytištěné známky, což ji činí extrémně hledanou mezi sběrateli.

Inverted Jenny

Americká známka Inverted Jenny, známá svým obráceným tiskem letadla, který se objevil na známkách vydaných v roce 1918, patří mezi nejznámější chybové tisky. Její ikonický design a omezený počet chybných kusů z ní učinily jednu z nejceněnějších známek ve Spojených státech.

Tyto známky představují vrchol sběratelské vášně a jsou hledány po celém světě kvůli své kráse, raritě a příběhům, které se s nimi pojí. Ať už je váš zájem o filatelii jakýkoliv, tyto kousky nepochybně představují vrcholné dílo, které oslavuje bohatou historii a umění spojené s poštovními známkami.

Jak určit hodnotu starých poštovních známek

Určení hodnoty starých poštovních známek je proces, který vyžaduje značné znalosti a pozornost k detailům. Hodnota známky je ovlivněna mnoha faktory, a to jak objektivními, tak subjektivními. Zde jsou klíčové kroky a aspekty, které je třeba zvážit při určování hodnoty starých poštovních známek:

Zjištění raritní hodnoty

Rarita je často nejdůležitějším faktorem určujícím hodnotu známky. Zahrnuje, kolik kusů známky bylo původně vyrobeno, kolik jich přežívá a v jakém jsou stavu. Speciální vydání, omezené série a chybové tisky mají tendenci být vzácnější a cennější.

Stav známky

Stav, ve kterém se známka nachází, má zásadní vliv na její hodnotu. Bezvadný stav bez jakéhokoli poškození, s plnou původní lepkou (nepoužitá) a bez razítka (neprošlá poštou) je ideální. Jakékoliv známky opotřebení, zlomené rohy, skvrny nebo jiné poškození mohou hodnotu známky výrazně snížit.

Poptávka a popularita

Některé známky jsou vyhledávanější kvůli své historické hodnotě, designu nebo proto, že se týkají populárního sběratelského tématu. Poptávka a zájem sběratelů může výrazně ovlivnit cenu známky.

Původ

Původ a historie známky, včetně její předchozí příslušnosti k významným sbírkám, může zvýšit její hodnotu. Dokumentace a certifikáty pravosti jsou důležité pro potvrzení tohoto aspektu.

Expertní posouzení

Pro určení hodnoty vzácných nebo starých známek je často nezbytné konzultovat s odborníky nebo certifikovanými filatelistickými hodnotiteli. Můžou poskytnout důležité informace o autentičnosti, raritě a potenciální hodnotě známek.

Porovnání s tržními cenami

Prozkoumání nedávných aukčních výsledků a cen v katalozích může poskytnout přehled o tom, jaké ceny jsou za podobné známky obvyklé. Online aukce, filatelistické veletrhy a specializované katalogy jsou dobrým zdrojem pro tento účel.

Určení hodnoty starých poštovních známek je uměním, které vyžaduje znalosti a zkušenosti. Věnování času výzkumu a konzultace s odborníky mohou pomoci odhalit skutečnou hodnotu vašich filatelistických pokladů. Sběratelé by měli být vždy opatrní a důkladně prověřovat původ a stav svých známek, aby si mohli být jisti jejich hodnotou.

Autor: Vladimír Daněk, Foto: Wikipedia

Zdroj: https://www.sberatel.info/blogy-na-sberateli/proc-se-nejdrazsi-znamka-sveta-prodala-tak-levne/

https://www.artantiques.cz/nejvzacnejsi-postovni-znamky-sveta

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/relax/nejdrazsi-znamka-sveta-neznamy-kupec-za-ni-utratil-skoro-200-milionu-333544