Kolik stojí občanský průkaz v roce 2022

Občanský průkaz, jinými slovy také průkaz totožnosti, je doklad, který slouží k identifikaci obyvatel. A není to jen doména naší republiky, tato pravidla platí například i u sousedů na Slovensku. Pojďme se podrobněji podívat na to, kolik korun vás bude stát jeho pořízení v roce 2022.
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
12/3/2022

Základní informace o občanském průkazu

 • Průkaz musí vlastnit každý občan České republiky starší 15 let. Ale pozor, výjimka potvrzuje pravidlo, mladším dětem je možné tento doklad obstarat také. V těchto případech bude “občanka” dětem sloužit jako plnohodnotný cestovní doklad.
 • Od srpna minulého roku jsou průkazy opatřeny takzvanými biometrickými údaji. Co to konkrétně znamená? Lidé starší 12 let mají na dokladu své otisky prstů a fotografii obličeje. 
 • V České republice je nutné požádat o vydání své první “občanky” nejdéle do 30 dnů od patnáctých narozenin.
 • Pokud dojde ke ztrátě “občanky”, je nutné ji neprodleně nahlásit buď na PČR, obecní úřad s rozšířenou působností či na matriku. Ohlášením platnost průkazu končí a jako náhradu obdržíte Potvrzení o občanském průkazu, které je platné do té doby, než vám bude vydán nový.
 • Když dojde ke krádeži, hned to nahlaste na PČR a poté následuje stejný postup jako v případě ztráty.

Kdy je nutné zažádat o novou “občanku”?

Běžně si o ni můžete zažádat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností a existuje několik důvodů, kdy je nový doklad totožnosti nutné zhotovit. Jedná se o tyto případy: 

 1. Skončila platnost vašeho dokladu.
 2. Změnili jste trvalé bydliště.
 3. Došlo k důležité životní události jako je svatba, rozvod nebo jiná další změna, která způsobila obměnu příjmení.
 4. Ztráta dokladu nebo jeho odcizení.
 5. Dovršení patnáctého roku života.

Jak dlouho “občanka” platí?

Možná budete překvapení, ale liší se to v závislosti na věku. Pro Českou republiku jsou dána tato pravidla:

 • Do 15let je platnost 5 let
 • Nad 15 let je platnost 10 let
 • Nad 70 let je platnost 35 let

Na kolik korun vyjde nový občanský průkaz?

Vždy záleží na situaci, při jaké o novou “občanku” žádáte. Pokud jste občanský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen, činí správní poplatek 200 korun. Když se jedná o vystavení vašeho úplně prvního občanského průkazu, nebudete platit nic.

Poplatek se neplatí ani v těchto případech:

 • Uplynula doba platnosti. V tomto případě zajděte na matriku či obecní úřad s rozšířenou působností a zažádejte o nový doklad. Místo toho stávajícího dostanete provizorium, které bude “občanku” zastupovat do té doby, než vám vystaví příslušný úřad novou.
 • Změna životní situace, jako je například svatba nebo rozvod.
 • Změna trvalého bydliště.

Jaké jsou extra poplatky?

Může se stát, že potřebujete doklady vyřídit dříve než ve 30denní lhůtě. Zde se bohužel musíte připravit na to, že bude vyhotovení “občanky” za poplatek.

Rychlé vyhotovení do 5 pracovních dnů stojí:

 • Podání a převzetí na Ministerstvu vnitra - 500 korun
 • Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 korun
 • Převzetí na Ministerstvu vnitra - 250 korun
 • Podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 500 korun

Expresní vydání do 24 hodin:

Je důležité vědět, že pokud potřebujete občanský průkaz opravdu rychle, můžete si ho nechat vyhotovit do jednoho dne. V takovém případě je však nutné si ho převzít pouze na Ministerstvu vnitra, nikoliv na obecním úřadě s rozšířenou způsobilostí.

Místo podání se ale může lišit, stejně jako cena.

 • Podání a převzetí na Ministerstvu vnitra - 1000 korun.
 • Podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností - 500 korun a při převzetí na ministerstvu -  500 korun.
 • Pokud je vám méně než 15 let, zaplatíte jednorázově při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra 500 korun, nebo 250 korun při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností a dalších 250 korun při převzetí na ministerstvu.

Jaké doklady jsou k vyhotovení občanského průkazu potřeba?

Zde platí tato pravidla:

 • Pokud žádáte o první občanský průkaz za klasických podmínek, tedy v 15 letech, je nutné mít s sebou originální rodný list - s kopií vás úřednice pošle domů.
 • Člověk, který nedisponuje trvalým pobytem na území našeho státu, potřebuje ke zhotovení průkazu rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a biometrií.
 • Pokud měníte průkaz například z důvodu svatby či stěhování, je nutné předložit občanku stávající.

Závěr

Občanský průkaz je doklad, který je povinný pro každého občana České republiky od dovršení patnácti let. Od té doby je důležité mít doklad vždy v patrnosti a jakmile se s ním něco stane, nahlásit tuto skutečnost příslušnému úřadu. V případě krádeže či ztráty průkazu nezapomeňte informovat PČR a následně si nechat vyhotovit nový na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Když dojde k vypršení platnosti, změně důležitých údajů a podobně, stačí informovat zmíněný obecní úřad a zažádat o doklad nový. Standardní lhůta pro vyhotovení dokladu je 30 dní, ale existují i zkrácené doby, které jsme si popsali výše.

V roce 2022 ale nastává jedna změna, která se sice netýká financí, ale je neméně důležitá. Od letoška si mohou ženy zvolit, jak bude na průkazu vypadat jejich příjmení. Možnosti jsou buď:

 1. S klasickou koncovkou -ová.
 2. Bez koncovky.