Kolik stojí pohřeb v roce 2022

„To si odkládám na pohřeb“ je pravděpodobně nejhorší věta, kterou můžeme od svých rodinných příslušníků slyšet. Jakkoli je představa za ní tíživá, nelze jim to ale vyčítat – pohřeb může být opravdu velkým zásahem do rodinného rozpočtu.
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
1/1/2022

Výdaje začínají už na smrtelné posteli

Ať už je potřeba zavolat pohřební službu domů, do nemocnice nebo třeba do pečovatelského domu, výdaje začínají již převozem zesnulého. Jeho cena se pohybuje kolem 1 200 korun a zvyšuje se s ujetými kilometry, případně když se jedná o svátky nebo víkendy. Pokud pak musí být zesnulý ještě uchováván několik dní u pohřební služby, vyjde to na přibližně 500 korun za den.

Dalším krokem je rozeslání parte. Pokud ho svěříme do rukou pohřební služby, deset kusů vyjde na 500 až 1 000 korun a poplatek rozeslání je přibližně 600 korun. Také musíme zaplatit místo na hřbitově, a to zpravidla na deset let dopředu. Urnový hrob vyjde v průměru 800 korun, místo v kolumbáriu na 1 000 korun. U hrobů a hrobek je rozptyl větší – hrob může vyjít na 900 až 4 000 korun, hrobka na 3 000 až 12 000 korun. Poplatky za údržbu hřbitova se pohybují mezi 2 až 3 tisíci korun.

Nejlevněji vyjde zpopelnění

Cena se dále odvíjí od toho, jaký typ pohřbu zvolíme. Máme na výběr buď zpopelnění bez obřadu, zpopelnění s obřadem anebo obřad s uložením rakve do země. Časově i finančně nejméně náročnou variantou je zpopelnění bez obřadu. To vyjde u většiny služeb na 10 až 12 tisíc korun (z toho urna stojí 500 až 1 500 korun, základní kremační rakev kolem 3 500 korun, zpopelnění kolem 2 000 korun), výjimečně i dráž.

Když se rozhodneme pro zpopelnění s obřadem, náklady se mohou rázem zdvojnásobit. Pronájem smuteční síně vyjde na 3 až 7 tisíc korun. Zvykem je také objednat květinovou výzdobu, ačkoli ta samozřejmě není povinná. Skromnější výzdoba může vyjít na přibližně 3 000 korun, cena smutečního věnce začíná na 1 000 korun.

Rodinná hrobka ušetří desítky tisíc

Nejdráže vyjde uložení do země. Kromě výše zmíněných poplatků spojených s obřadem musíme počítat s minimálně dalšími 4 tisíci korun za rakev. Náklady na pohřeb dále rapidně stoupají, pokud například nemáme rodinnou hrobku a musíme tudíž nechat vykopat hrob a pořídit náhrobní kámen.

Vykopání hrobu stojí většinou kolem 5 až 6 tisíc korun, v zimním období je ale logicky mnohem náročnější a ústavy si mohou účtovat i několikanásobně vyšší částku. Co se týče náhrobku, klasický žulový vyjde na přinejmenším 20 až 25 tisíc korun, vysekání jednoho písmena nebo znaku do kamene vyjde na přibližně 100 korun. U urnového hrobu může být cena až o 10 tisíc korun nižší, u většího hrobu naopak i více než dvojnásobně vyšší.

Co když na pohřeb nemám?

Zvykem, ale rozhodně ne povinnou součástí posledního rozloučení s blízkými je smuteční hostina. Zde se mohou částky velmi lišit podle počtu osob i místa. Pokud se rozhodneme pro malé rodinné posezení, kde se postaráme o jídlo sami, nemusí nás vyjít na více než 3 000 korun. Při hostině v restauraci je třeba počítat s alespoň jedním tisícem korun na osobu.

Nejnižší částka, na kterou tedy může důstojný pohřeb vyjít, je 10 tisíc korun. Samozřejmě se ale může stát, že rodina na něj nemá peníze. Pokud ho do čtyř dnů od úmrtí nesjedná, přechází tato povinnost na obec. Když ale pak rodině připadne nějaké dědictví, musí pohřeb obci proplatit. Rozhodně se tedy nejedná o snadnou cestu, jak se vyhnout nákladům na poslední rozloučení.