Pelety na topení: To nejdůležitější, co potřebujete vědět

Topení peletami představuje jeden ze způsobů vytápění. V čem spočívají jeho výhody a vyplatí se to z hlediska ceny?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
28/11/2023 10:09 AM

Co jsou pelety na vytápění

Pelety na topení se vyrábějí z lisovaných dřevěných pilin nebo hoblin měkkého dřeva. Mají podobu malých granulí s průměrem 6 až 25 mm. Asi nejčastěji se však v praxi setkáte s maximálním průměrem 8 mm.

Především se pro tento účel používá dřevo smrkové. Dřevní odpad je nejprve rozdrcen a následně zpracován za pomocí speciálních lisů na pelety. Tato zařízení pracují na principu využití vysokého tlaku.

Pelety jsou tak vlastně druhotným produktem vznikajícím po zpracování dřeva na pilách. Právě zde vzniká velké množství odpadního materiálu, který je takto možno účelně zužitkovat.

V čem spočívají výhody dřevěných pelet

K hlavním výhodám topení dřevěnými peletami patří to, že se z hlediska ekologického jedná o menší zátěž než při vytápění uhlím. Při spalování dochází ke znatelně nižší produkci CO2. Současně lze dřevo považovat za obnovitelný zdroj energie.

Tento materiál se rovněž vyznačuje vysokou energetickou účinností a velmi dobrou výhřevností i při malém množství popela. To vám usnadní údržbu kotle. Obecně lze říci, že kotle na pelety nabídnou 90% účinnost. Výhřevnost samotných pelet činí cca 16,5 MJ/kg.

Výhodou ve srovnání s topení uhlím je i to, že pelety nejsou tak náročné na manipulaci a skladování. Jednoznačně nezaberou tolik prostoru jako uhlí, ale jsou úspornější i v porovnání se dřevem. Celý proces je oproti topení uhlím i znatelně čistší.

Jak vybrat kamna nebo kotel na pelety

Většinou se doporučují pro spalování tzv. automatické kotle nebo kamna na pelety. Jako automatické se označují konkrétně ty kotle, které disponují zásobníkem na palivo, které si kotel může snadno sám přikládat průběžně do hořáku. Na stejném principu fungují i automatická kamna.

Co se týče volby mezi kotlem a kamny, obecně lze říci, že kotle nám poslouží primárně pro vytápění větších prostor. Pro menší rodinné domy a byty postačují kamna.

U kotlů je potřeba zohlednit hlavně výkon. Pro menší byt může být dostačující zařízení s výkonem cca 15 kW. Starší nemovitost ale může potřebovat už dokonce 70 kW. O účinnosti a produkovaných emisích vypovídá emisní třída, přičemž dnes již lze pořídit pouze modely z ekologických emisních tříd 4 a 5.

U kamen se pak budeme prioritně rozhodovat, zda volit ta teplovzdušná, nebo teplovodní. Teplovodní kamna obsahují teplovodní výměník a jsou vhodná pro vytápění celé nemovitosti. Umožňují rozvod tepla do podlahového topení nebo radiátorů.

I u těchto zařízení platí, že je má smysl nakupovat hlavně mimo sezónu. Navíc lze v Česku využít i dotační program, který umožní je pořídit levněji. Momentálně v tuzemsku byl spuštěn dotační titul nazvaný Nová zelená úsporám, který konkrétně u kotlů umožňuje získat dotaci ve výši až 140 000 Kč na výměnu stávajících kotlů i lokálních topidel, jako jsou kamna.

Vyplatí se topit peletami?

Nejdůležitějším faktorem pro výběr konkrétního druhu paliva bývá pro většinu spotřebitelů jednoznačně cena. Z tohoto pohledu se vyplatí uvažovat nejen o tom, kde nakoupit, ale také kdy. Na přelomu jara a léta je vhodné období, jelikož je krátce po ukončení topné sezóny. To doprovází přirozené cenové výkyvy a cena pelet tak může být nižší o cca 10 až 15 %.

Cena dřevěných pelet se na začátku topné sezóny 2022/23 pohybovaly kolem 18 Kč za kilogram. Jednalo se však o spíše ojedinělý výkyv, který reflektuje stávající situaci, kdy ceny energií prošly výrazným vzestupem obecně. Běžná je cena pod 10 Kč za kilogram a na tu se pelety dostaly již kolem února roku 2023.

Obecně tak lze říci, že se průměrná cena dřevěných pelet pohybuje kolem 10 až 16 Kč. Tuna tohoto paliva tak může vyjít až na 16 000 Kč. Šetřit se přitom příliš nevyplatí, jelikož méně kvalitních pelet spotřebujete více. Jak poznat v tomto segmentu kvalitu? Nejvyšší jakost se označuje jako A1.

Celkové náklady na vytápění si lze snadno představit na ilustračním příkladu spotřeby. Průměrná roční spotřeba domácnosti, která vlastní rodinný dům a předpokládané ztráty celé nemovitosti činí 60 až 70 GJ ročně, se uvádí na 4 až 5 tun dřevěných pelet.

Jaké jsou náklady na vytápění peletami v porovnání s jinými druhy vytápění

Průměrné roční náklady na topení peletami se pro rok 2022 pohybovaly na zhruba 54 000 Kč. Navíc je nutné si ale uvědomit, že celkovou nákladovost je nutné kalkulovat jako součet částky za pořízení paliva, ale také příslušného zařízení a jeho údržby, tedy v tomto případě kotle. Vyplatí se tedy používání pelet?

Pro srovnání, vezmeme-li v úvahu nemovitost o celkové vytápěné ploše 150 metrů čtverečních a tepelné ztrátě 9 kW, roční náklady na palivo se pohybují následovně:

  • dřevo – 15 800 Kč
  • černé uhlí – 17 500 Kč
  • zemní plyn – 57 700 Kč
  • elektřina – 107 500 Kč

Je však ale samozřejmě nutné si uvědomit, že výše uvedené částky jsou pouze orientační. Cena palivového dřeva se bude lišit podle toho, o jaké dřevo se bude jednat. Může se tak pohybovat v rozmezí 1 200 až 2 000 Kč.

Navíc je důležité si uvědomit, že cena palivového dřeva za m3 u jednoho dodavatele je jiná kvůli tomu, že onen metr krychlový může mít u každého dodavatele odlišný význam. Ostatně tato jednotka je v praxi u dřeva nepoužitelná. Dřevo do tzv. plnometru, jak se také někdy metr krychlový nazývá, jednoduše nelze naskládat.

Prostorový metr skládaný počítá už s tím, že dřevo je do výchozího prostoru jednoho metru krychlového vyskládáno tak, aby se minimalizovaly mezery mezi materiálem. Je jich tak ve výsledku asi 20 až 40 %. U prostorového metru sypaného je dřevo nasypáno a mezery se neřeší nijak, je jich tedy podstatně více. Tento typ dřeva proto vychází levněji.

Foto: Pixabay, Autor: Denisa Holanmová, Zdroje:

https://www.drevostavitel.cz/clanek/drevene-pelety

https://www.avydon.cz/topeni-pelety-spotreba

https://www.drevostavitel.cz/clanek/typy-palivoveho-dreva

https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-vybrat-kotel-nebo-kamna-na-pelety-21099.html