Prodloužení platnosti dopravních karet Lítačka v roce 2024 do roku 2027

V roce 2024 dojde k automatickému prodloužení platnosti dopravních karet Lítačka, které měly expirovat v tomto roce. Toto opatření, realizované pražskou městskou společností OICT ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, umožní cestujícím využívat jejich karty bez potřeby výměny až do roku 2027. Celkově se jedná o 190 474 karet, jejichž platnost tak bude automaticky prodloužena, což cestujícím usnadní přístup k Pražské integrované dopravě a přispěje k snížení nákladů spojených s vydáváním nových karet.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
23/2/2024 10:31 AM

Automatické prodloužení platnosti karet Lítačka

Dopravní karty Lítačka, jejichž platnost končí v roce 2024, budou automaticky prodlouženy o tři roky. Toto opatření, oznámené společností OICT a Magistrátem hlavního města Prahy, zahrnuje celkem 190 474 karet vydaných převážně v roce 2020. Cestující, kterým karty expirují, tak budou moci nadále bez problémů využívat své karty pro cestování v rámci Pražské integrované dopravy.

Bezproblémové cestování až do roku 2027

Provozovatel Lítačky a pražský magistrát se rozhodli pro toto opatření, aby cestujícím ulehčili a zároveň eliminovali náklady na vydávání nových karet. Cestující tak nebudou muset podnikat žádné kroky pro prodloužení platnosti svých karet, což zjednoduší jejich používání a posílí efektivitu celého systému.

TIP: Článek na téma: Cena Lítačky.

Výzva k digitalizaci

Radní hlavního města Prahy, Daniel Mazur, vyzdvihl výhody digitálních služeb, jako je mobilní aplikace PID Lítačka, která cestujícím umožňuje snadno nakupovat jízdenky, plánovat cesty a platit za parkování. Toto prohlášení podtrhuje snahu města podporovat moderní technologie ve veřejné dopravě.

Informace pro cestující

OICT a Magistrát zajišťují komunikaci s cestujícími prostřednictvím e-mailů, SMS zpráv a informací na webu pidlitacka.cz, sociálních sítích a výdejních místech Lítačky. Tímto způsobem chtějí zajistit, že všichni dotčení cestující budou informováni o prodloužení platnosti svých karet a dostupných službách.

Toto opatření představuje významný krok k zjednodušení cestování veřejnou dopravou v Praze a Středočeském kraji, a zároveň posiluje důraz na digitalizaci a zákaznický servis v rámci Pražské integrované dopravy.

Autor: Vladimír Daněk, Foto: Lítačka

Zdroj: https://pidlitacka.cz/cs/article/platnost-karet-litacka-koncicich-v-roce-2024-se-automaticky-prodluzuje-o-tri-roky