Průměrná mzda Švýcarsko

Ve Švýcarsku jsou průměrné mzdy obecně vysoké. Důvody zahrnují silnou ekonomiku, vysokou produktivitu a vysokou hodnotu práce. Průměrná hrubá měsíční mzda se pohybuje kolem 6 500 až 7 000 švýcarských franků.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
22/5/2023 7:29 AM

Srovnání průměrné mzdy ve Švýcarsku a dalších zemích

Země Průměrná hrubá měsíční mzda v EUR Průměrná hrubá měsíční mzda v CZK
Švýcarsko 6 526 166 983
Německo 3 994 101 877
Francie 3 449 87 895
Rakousko 3 580 91 290
Polsko 1 147 29 299
Slovensko 1 186 30 231
Česká republika 1 289 32 895

Na prvním místě najdeme Švýcarsko, které vyniká vysokými průměrnými platy. Průměrná hrubá měsíční mzda ve Švýcarsku dosahuje přibližně 6 526 eur, což přepočteno na české koruny představuje zhruba 166 983 Kč. Tato vysoká úroveň mzdových příjmů odráží silnou ekonomiku a vysokou hodnotu práce ve Švýcarsku.

Německo, Francie a Rakousko se také řadí mezi země s relativně vysokými průměrnými mzdami. V Německu činí průměrná  mzda přibližně 3 994 eur (101 877 Kč), ve Francii kolem 3 449 eur (87 895 Kč) a v Rakousku přibližně 3 580 eur (91 290 Kč). Tyto částky představují solidní příjmy a odrážejí dobře fungující ekonomiky těchto zemí.

Polsko, Slovensko a Česká republika se nacházejí na nižší úrovni průměrných mezd ve srovnání s výše zmíněnými zeměmi. V Polsku je průměrná hrubá měsíční mzda přibližně 1 147 eur (29 299 Kč), ve Slovensku činí zhruba 1 186 eur (30 231 Kč) a průměrná mzda v České republice se pohybuje kolem 1 289 eur (32 895 Kč). Je třeba si však uvědomit, že náklady na život a životní úroveň se také liší v jednotlivých zemích, a proto je nutné brát v úvahu i relativní kupní sílu těchto mezd.

Nadprůměrné průměrné, ale i minimální mzdy

Švýcarsko je známé svou vysokou životní úrovní a relativně vysokými příjmy. Vzhledem k vysokým nákladům na život se však Švýcarsko nespoléhá na minimální mzdu jako na jediný mechanismus zajištění životního minima. Ve Švýcarsku neexistuje stanovená zákonem upravená minimální mzda pro všechny profese. Mzdy jsou často dohodovány prostřednictvím kolektivních smluv mezi zaměstnavateli a odbory, což umožňuje vyšší flexibilitu a přizpůsobení se specifickým potřebám jednotlivých odvětví a regionů.

Na druhé straně Česká republika má zákonem stanovenou minimální mzdu. Minimální mzda je stanovena na základě jednání mezi sociálními partnery, tj. zaměstnavateli a odbory. V roce 2021 byla minimální mzda v České republice stanovena na 15 200 Kč měsíčně.

Celkově lze říci, že srovnání minimální mzdy ve Švýcarsku a v České republice ukazuje rozdíly v přístupu k regulaci mezd a životnímu minimu. Švýcarsko se spoléhá na dohody mezi zaměstnavateli a odbory, zatímco Česká republika má stanovenou minimální mzdu zákonem. Je však důležité brát v úvahu i další faktory, jako je životní náklady a kupní síla, které ovlivňují skutečný dopad minimální mzdy na životní úroveň obyvatel v daných zemích.