Zaručená mzda ve strojírenství a elektrotechnice

Zaručená mzda v oblasti strojírenství a elektrotechniky je v České republice poměrně běžná. Tato forma mzdy poskytuje zaměstnancům jistotu, že nebudou mít nižší výdělek než určitou minimální částku.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí

Mezi profesemi v oblasti strojírenství a elektrotechniky, které nabízejí zaručenou mzdu, patří například:

  1. Elektromechanik -Elektromechanici jsou specialisté na elektromechanické zařízení a pracují s elektromotory, generátory, transformátory a dalšími elektrotechnickými komponenty.
  2. Programátor CNC strojů - CNC programátoři jsou odborníci na řízení strojů s počítačovou numerickou kontrolou.
  3. Technik kvality - Technici kvality se specializují na kontrolu a zajištění kvality výroby.
  4. Strojní zámečník - Strojní zámečníci se starají o výrobu, údržbu a opravu strojů a zařízení.

Na koho se vztahuje zaručená mzda ve Strojírenství a elektrotechnice

Níže je seznam skupin a do nich zařazených pozic, jak je definuje Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Aktuální zaručenou mzdu pro tyto profese a skupiny najdete v samostatném článku o zaručené mzdě s tabulkou profesí kde je pravidelně aktualizujeme.

1. skupina

1. Montáž přístrojů na desky nebo panely, např. spínačů, vypínačů, přepínačů a měřicích přístrojů. Propojování přístrojů vodiči do celkového počtu 50 vodičů.

2. Rutinní ruční práce při odjehlování, obrušování, stříhání, řezání závitů a ručním ohýbání dílců, při práci s ručním elektrickým nářadím.

2. skupina

1. Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad.

2. Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže.

3. Konečné stříkání nebo natírání vrchními barvami, laky a emaily s vysokými nároky na jakost a vzhled povrchů.

4. Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu.

3. skupina

1. Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší s funkčním požadavkem.

2. Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.

3. Tváření kovových materiálů o tloušťce nad 8 mm postupovými nástroji.

4. Svařování elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd 10, 11, 12 ve všech polohách.

5. Strojní i ruční obrábění materiálu v toleranci nižší než IT 8 bez dalších zvláštních požadavků.

6. Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo ultrazvukem.

7. Ruční kování v rozsahu jedné až dvou kovářských prací, např. pěchování, prodlužování, ohýbání, nakrucování, sekání apod., s požadavkem na dodržování tolerancí.

8. Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské vybavenosti.

9. Servisní opravy rozhlasových přijímačů, hudebních věží apod.

10. Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů nebo brzdění motorů na brzdicích stanicích různého druhu včetně seřizování jejich chodu.

11. Opravy značně deformovaných karoserií ručně nebo hydraulickým zařízením.

12. Sestavování a seřizování narkotizačních, dýchacích a chirurgických, vyšetřovacích a kontrolních přístrojů.

13. Konečná montáž a justáž dioptrických dalekohledů.

14. Zápustkové kování s předkováváním nebo předlisováváním výchozích materiálů, např. s prosazováním, prodlužováním, osazováním, předkováváním v postupové zápustce.

15. Celková oprava mechanických budíků včetně nastavování přesnosti chodu.

16. Tavení litiny v klasických kuplovnách o průměru nístěje do 1 150 mm.

4. skupina

1. Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti.

2. Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.

3. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

4. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.

5. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.

6. Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

7. Broušení na rovinných a hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4 - 2.

8. Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.

9. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

10. Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.

11. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.

12. Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách.

13. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.

14. Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích.

15. Vysoce odborné práce při strojním zpracovávání optických součástek včetně dokončovacích operací, např. vícevrstvé napařování, rytí optických křížů a leštění střechových hranolů.

5. skupina

1. Zhotovování prototypů výrobků.

2. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do provozu.

3. Provádění oprav číslicových řídicích systémů.

4. Řízení procesu výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských pecích (např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu zařízení.

Další profese se zaručenou mzdou

Ostatním profesím se věnujeme v samostatných článcích:

Zdroj: MPSV, Autor: David Web, Foto: Pixabay