Zubní implantáty horní patro - cena zákroku i alternativy zubní náhrady

Zubní implantáty jsou nejlepším řešením, pokud potřebujete nahradit zub, část chrupu nebo celou čelist. Funkcí i vzhledem dokáží zastoupit vlastní zuby. Nevýhodou je jejich vysoká pořizovací cena a časová náročnost výkonu. Zjišťovali jsme pro vás, kolik stojí zubní implantáty na horní patro a jaké jsou alternativy stomatologického výkonu.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
15/5/2024 8:07 PM

Funkční náhrada zubů v horním patře

Zubní implantáty dokáží plnohodnotně nahradit vlastní chrup. Podrobně jsme vás o umělých zubech napevno již informovali. Jsou dokonale funkční a estetické. Zubní implantát má prakticky neomezené funkční období, bude sloužit déle než vlastní chrup. Implantace není překážkou v mluvení a artikulaci, žádné omezení ve výběru jídel. Esteticky je možné docílit lepšího vzhledu než s původním chrupem, nové zuby nebudou bolet, nebudou citlivé. Nevýhodou je vysoká cena a časová náročnost ošetření, prochází se různými fázemi. Pacienti musí být dlouhé měsíce bez chrupu, například když se čeká na zahojení po částečném zákroku. Pro implantaci může být nutné provést další zákroky jako ošetření zánětu, extrakce chrupu, dostavba kosti.

Jak se vsazuje implantát zubu

Aby mohl být do čelisti vsazen náhradní zub, obvykle je třeba nejprve uvolnit místo v čelisti. To znamená vytrhnutí původního zubu nebo jeho zbytků a ošetření místa. Podle rozsahu zásahu je v určitých případech možné, okamžitě vsadit implantát. Jindy to možné není a je třeba počkat do úplného zahojení místa nebo dokonce doplnit kost, aby vzniklo pevné podloží pro implantaci. Prázdné místo nebo prázdná místa v ústech mohou mít pacienti dlouhé měsíce. Implantát vypadá jako šedá šroubovací tyčinka, která se vsadí do kosti. Není ukončena zubem, dokud se nezahojí vložená nosná část. U kořene zubu je patrná drobná šedá plošina, na kterou se následně uchytí zub, můstek nebo snímatelná zubní náhrada.

Úspěšnost zákroku a hojení ovlivňuje životospráva, kouření a ústní hygiena.

Kolik se dává implantátů na horní patro

Je možné přistoupit ke kompletní rekonstrukci chrupu a vkládat namísto každého původního zubu implantát. Tímto postupem se nahrazoval chrup dříve, řešení bylo nákladné a zdlouhavé. Čelist se musela hojit v několika fázích.

Implantáty, které se používají, snesou velkou zátěž, proto je možné použít implantát jako pilíř, ukotvení a k němu přichytit více zubů. Například dva implantáty drží tři a více zubů.

Kompletní náhrada chrupu v čelisti se obvykle řeší použitím 4 implantátů a mezi ně se kotví snímací náhrada. Náhradu je možné vyčistit po vyjmutí, ale pevně drží na místě. Cenově je řešení příznivější.

Cena zubních implantátů v horním patře

Nejvyšší cenu zaplatíte, pokud si v horním patře necháte nahradit každý zub implantátem. Cena za jeden zubní implantát se pohybuje mezi 15 až 20 tisíci, na některých pracovištích účtují až 30 tisíc za jeden implantát. Méně nákladná je náhrada podmíněnou snímatelnou náhradou. Kotví se na dva vsazené implantáty a její cena je mezi 50 až 70 tisíci za horní čelist. Fixní náhrada, která je uchycena na čtyř či šesti implantátech vychází cenově mezi 120 až 170 tisíci korunami.

Volit můžete mezi cenově příznivějšími plastovými náhradami nebo nákladnějšími keramickými náhradami. Ty vyžadují zavedení většího počtu implantátů, přibližně 6 až 8. Plastové náhrady jsou zhotoveny z lehké konstrukce, zachovávají si pružnost. Nejsou ale tolik odolné jako keramika a mohou se opotřebovat.

Řešením může být kombinace dvou typů konstrukcí. Horní čelist je zatěžována více a osazuje se keramikou s větším počtem implantátů. Na dolní čelisti může být kotvena náhrada s plastovými zuby nebo v kombinaci plastu a keramiky.

Alternativy implantátů v horním patře:

• Náhrada jednoho nebo několika zubů – keramika.

• Náhrada chrupu v čelisti – volba mezi keramikou a plastem.

Jak dlouho trvá náhrada zubů v horním patře

Délka zákroku je vždy individuální. Jsou případy a indikace, kdy je možné během jediné návštěvy zavést implantáty a zároveň uchytit náhradu. Obvykleji se ale do procesu vkládá doba hojení po extrakci zubu, dostavby kosti nebo se čeká na zahojení okolí po vložení implantátu. V průměru a u většiny pacientů, trvá celková procedura od 6 měsíců do 1 roku. Po vložení zubních implantátů je vytvářen tlak na kost, čelist je silnější a nedochází k úbytku kosti.  

Co hradí pojišťovna u implantátů

Zubní implantáty jsou výkonem, který je nutné uhradit. Některé zdravotní pojišťovny přispívají na implantáty onkologickým pacientům, ale obvykle pacient hradí kompletní náklady zákroku. Účtována je pacientům nejen náhrada zubu v podobě implantátu, ale i cena vstupní konzultace, anestezie, ošetření, kontrol a další potřebné zákroky.

Na co si dát pozor před implantací horního patra

• Sdělujte lékaři důvod ztráty chrupu (úrazy, infekční onemocnění, špatná hygiena).

• Uveďte anamnézu a zdravotní stav, sdělte i nemoci, které zdánlivě nesouvisí s ústní dutinou.

• Proberte s lékařem představu a očekávání co do vzhledu i funkčnosti náhrady.

• Ptejte se na cenu zákroku, alternativy ošetření.

• Zjistěte, zda vám pojišťovna na zákrok přispěje (zpravidla hradí jen extrakci zubu).

• Pečlivě vyzkoušejte skus a nechejte si náhradu upravit.

Autor: Iva Vaněčková, Foto: FreePik.com

Zdroje:

Ceníky stomato-chirurgických ambulancí.

https://zubni-implantaty.com/vse-o-implantatech/kolik-implantatu-potrebuji/

https://cena-zubni-implantat.cz/