ČSOB Bohatství (zhodnocení, poplatky, rizikovost)

Hledáte podílový fond se známou společností v zádech, do kterého by se vám vyplatilo investovat? Pak vás možná zaujal fond ČSOB Bohatství, o kterém jsme v našem článku shrnuli všechny důležité informace.
Logo Fondik.cz
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
5/6/2018

Podílový fond ČSOB Bohatství byl založen v roce 2000 a kombinuje v sobě investice do dluhopisů, akcií a nástrojů peněžního trhu. V jeho portfoliu najdete silné zahraniční firmy a představuje tak atraktivní investiční příležitost, avšak stále s vyváženým rizikem.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>smíšený</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>2000</td></tr><tr><td>vstupní poplatek:</td><td>1,5 %</td></tr><tr><td>správcovský poplatek:</td><td>1,5 % p.a. z investované částky</td></tr><tr><td>historické zhodnocení:</td><td>3,6 % (již po odečtení poplatků)</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>3-5 let</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>3 (stupnice 1 až 7)</td></tr><tr><td>minimální investice:</td><td>jednorázově od 5 000 Kč, pravidelně od 500 Kč</td></tr></table>

Do čeho ČSOB Bohatství investuje?

ČSOB Bohatství se řadí mezi smíšené fondy a momentálně směřuje více než polovina jeho investic do dluhopisů, necelých 40 % investic do akcií a zbytek do peněžního trhu. V jeho portfoliu jsou zařazeny stabilní, často velmi známé společnosti, mezi které patří například Microsoft, Amazon, Apple, Shell nebo Walt Disney.

FONDÍK DOPORUČUJE: INVESTUJTE NA FONDEE

Dlouhodobá výkonnost fondu ČSOB Bohatství

Od založení dosahuje fond historického zhodnocení příjemných 4,13 % ročně, za poslední rok je to pak 4,4 % ročně.

Poplatky u fondu ČSOB Bohatství

Za správu fondu si ČSOB účtuje dva základní poplatky:

  • vstupní poplatek: 1,5 % z počáteční investice
  • správcovský poplatek: 1,5 % p.a. z investované částky.

Tyto poplatky jsou již započítány v historickém zhodnocení. Jestli jsou ale nastaveny férově, to musíme posoudit v poměru k historickému zhodnocení - především pak poplatek správcovský, který má přímý vliv na roční výnos. Protože historické zhodnocení dosahuje před odečtením poplatku asi 5,1 % ročně, můžeme poplatek ve výši 1,5 % považovat za přiměřený.

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Rizikovost fondů se pro přehlednost vyjadřuje číselně na stupnici od 1 do 7 - od nejméně rizikového po velmi rizikový. Díky tomu, že je ČSOB Bohatství smíšeným fondem a má tím pádem rozložené riziko, spadá co do rizikovosti pod číslo 3. Investiční horizont je potom doba, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli uspokojivé výnosu. Jak jste již viděli při porovnání historického zhodnocení se zhodnocením za poslední rok, je potřeba počítat s mírnými nečekanými výkyvy, a tak je doporučený investiční horizont u tohoto fondu stanoven na 3 až 5 let.

Jaká je minimální výše investice a jak do fondu investovat?

Do ČSOB Bohatství můžete investovat buď jednorázově od 5 000 Kč, anebo pravidelně už od pouhých 500 Kč. Začnete navíc velmi snadno - stačí si u ČSOB otevřít účet a přímo na pobočce nebo v internetovém bankovnictví si zvolit, kolik peněz a do jakého podílového fondu chcete investovat. Vstupní investice je pak převedena do fondu přímo z vašeho účtu.