ČSOB Bohatství – smíšený fond pro ty, kteří si přejí být bohatí

Se smíšeným investičním fondem ČSOB Bohatství máte možnost začít velmi snadno investovat do atraktivních společností, kterým v dlouhém horizontu nechybí potenciál růst. Podívejte se na představení populárního fondu z nabídky ČSOB společně s klíčovými informacemi. Vše najdete na jednom místě!
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
5/6/2018

Otevřený podílový fond ČSOB Bohatství vznikl na konci roku 2000 s cílem umožnit i menším investorům investovat do zajímavých společností zvučných jmen z celého světa. Smíšený fond má střední stupeň investičního rizika. Minimální investice je jednorázově od 5 000 Kč. Minimální částka pro pravidelnou měsíční investici je stanovena na 500 Kč.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>smíšený</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>2000</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>5 let a více</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>3 (na stupnici 1 až 7 produktového skóre ČSOB)</td></tr></table>

S fondem ČSOB Bohatství investujete do Facebooku, Applu a dalších velkých jmen

ČSOB Bohatsví je smíšený podílový fond, přičemž struktura portfolia podle typu aktiv je relativně rovnoměrně rozdělena mezi dluhopisy, depozita a peněžní trh, akcie, realitní a alternativní investice. V zájmu minimalizace rizika a maximalizace výnosů mohou nabývat jednotlivé typy aktiv podílu od 0 % do 100 %. Akciová část se zaměřuje na světové akciové trhy v USA, západní Evropě a České republice. Dluhopisová část portfolia investuje převážně do dluhopisů denominovaných v české měně.

V portfoliu fondu se nachází velké společnosti, která zná díky jejich velikosti a vlivu na životní styl prakticky každý. Za všechny lze jmenovat Apple, Facebook, Google, Visa, Walt Disney, Amazon, Airbus, BMW či Louis Vuitton. ČSOB Bohatství je tak zajímavou investiční příležitostí, pokud chcete investovat do perspektivních společností s vysokým spotřebním ideálem.

TIP redakce: Podívejte se na 2 nejlepší fondy, do kterých se vyplatí investovat v roce 2020

Dostojí fond ČSOB Bohatství svému jménu před zkušenými investory?

Smíšený fond ČSOB Bohatství je atraktivní pro investory s nadprůměrnými zkušenostmi, kteří mají zájem zhodnotit volné finanční prostředky ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu. Předpokladem je ochota odložit investované peníze na dobu nejméně 5 let. Investoři by měli být schopni akceptovat tržní riziko, protože fond může investovat do akcií bez měnového, oborového či regionálního omezení. Je nutné počítat s potenciálně vyšší kolísavostí hodnoty.

Dlouhodobá výkonnost fondu ČSOB Bohatství

V období od roku 2012 do 2015 dosáhl fond ČSOB Bohatství vždy kladné roční výkonnosti. V roce 2014 byla výkonnost dokonce 10,1 %. V roce 2016 došlo k poklesu. Fond tak zaznamenal roční výkonnost -0,1 %.

Silné a slabé stránky smíšeného fondu ČSOB Bohatství

+ Portfolio složené ze zvučných jmen

+ Vysoká diverzifikace v akciové část

+ Možnost investovat pravidelně od 500 Kč

− Střední až vyšší rizikovost

− Delší investiční horizont