Odchod do důchodu v 60 letech

V České republice je standardní věk pro odebrání starobního důchodu postupně navyšován. Momentálně je pro ženy stanoven na 62 let a pro muže na 65 let. Nicméně, existují některé podmínky, které umožňují odebrat si důchod dříve. Například, pokud máte minimálně 35 let a pojištění alespoň pro 15 let, můžete odebrat důchod již ve věku 60 let.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
1/5/2023 9:30 AM

Předčasný důchod

Předčasný důchod umožňuje odebrat si důchod před standardním důchodovým věkem. V České republice je standardní věk pro odchod do důchodu postupně navyšován.

V samostatném článku jsme zpracovali tabulku věku odchodu do důchodu zvlášť pro muže a ženy.

Pokud se rozhodnete odebrat si předčasný důchod, musíte počítat s tím, že výše důchodu bude nižší než u standardního důchodu, protože nemáte dostatečně dlouhou dobu přispění do penzijního systému.

Výše předčasného důchodu je stanovena podle složitých pravidel, zahrnujících délku doby pojištění, výši dosažených příjmů a další faktory. Pokud máte zájem o předčasný důchod, je nejlepší se obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) pro další informace a podrobné vysvětlení postupu.

Na druhou stranu jako důchodce máte nárok na různé slevy a zvýhodnění. Zejména v dopravě. Viz například sleva na vlak pro důchodce.

Krácení důchodu

Když si člověk vybere předčasný starobní důchod (tedy pokud odcházíte do důchodu v 60letech), dostane menší penzi, protože je penalizován tzv. krácením, což znamená, že procentuální výměra důchodu se snižuje za každých i započatých 90 dní o určitý procentuální podíl z výpočtového základu.

a)    o 0,9% výpočtového základu za každých 90 dní v období prvních 360 kalendářních dnů,

b)    o 1,2% výpočtového základu za každých 90 dní v období od 361. kalendářního dne do720. kalendářního dne,

c)    o 1,5% výpočtového základu za každých 90 dní v období od 721. kalendářního dne.

Kdo má nárok na předčasný důchod

Česká správa sociálního zabezpečení posoudí nárok a výši předčasného důchodu do 90 dnů od podání žádosti, která může být prodloužena o dobu potřebnou k vyšetření skutečností o přiznání důchodu. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím, můžete podat námitku do 30 dnů po obdržení doporučeného rozhodnutí.

Mohu pracovat v předčasném důchodě?

Osoba, která odešla do předčasného důchodu a ještě nedosáhla důchodového věku, nemůže pracovat v oblasti, ze které se platí sociální pojištění, a v případě porušení této podmínky musí vrátit veškeré přijaté důchody za dobu, kdy tuto činnost prováděla. Na druhé straně, důchodce, který již dosáhl důchodového věku, může pracovat bez omezení výdělku nebo počtu odpracovaných hodin a může si požádat o zvýšení důchodu za příjem z výdělečné činnosti.

Zdroj: ČSSZ, Autor: David Web, Foto: Pixabay