Roční kupón v MHD Praha

‍ Roční kupon na MHD v Praze je jízdenka, kterou mohou obyvatelé Prahy zakoupit na celý kalendářní rok. Tuto jízdenku lze využít na veškerých linkách MHD, tedy včetně autobusů, tramvají a metra.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Tipy
18/3/2023 9:46 AM

Cena ročního kuponu na MHD v Praze závisí na věku cestujícího a zóně, ve které cestuje. Zóny jsou vymezené území, které určuje vzdálenost od centra města.

Roční kupon na MHD v Praze lze zakoupit na vybraných místech Dopravního podniku hl. m. Prahy, například v jízdním pokladně nebo v Informačním centru Dopravního podniku. K zakoupení kuponu je potřeba mít platný občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti, a podepsanou žádost, případně takzvanou lítačku.

Výhodou ročního kuponu je, že cestující se nemusí starat o to, zda má na své jízdenky dostatečný kredit a zda je má u sebe. Kupon je platný po celý rok a cestující si může libovolně vybírat linky MHD, na kterých bude cestovat.

 Ceny kupónů 2023

    
Kupóny    
    
Dospělý    
    
Junior    
    
Student    
    
Senior/
Sociálně potřebná osoba
   
Měsíční   
   
550 Kč   
   
130 Kč   
   
130 Kč   
   
130 Kč   
   
Čtvrletní   
   
1 480 Kč   
   
360 Kč   
   
360 Kč   
   
360 Kč   
   
Roční   
   
3 650 Kč   
   
1 280 Kč   
   
1 280 Kč*   
   
1 280 Kč   

Poznámka: Důchodci mají v Pražské MHD výrazné slevy až 50%.

Vysvětlivky:

Dospělý / Od 18 do 60 let

Junior / Od 15 do 18 let

Student / Od 18 do 26 let (pouze studenti SŠ a VŠ, nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)

Senior / Od 60 do 65 let

Sociálně potřebná osoba / Osoba pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze, nebo osoba důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996 (nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)

* S omezeným počátkem platnosti v období od 15.8. do 1.11.

Kromě kupónů je možné v Pražské MHD zakoupit i krátkodobé jízdenky a to včetně SMS jízdenky.

Autor: David Web, Foto: Pixabay, Zdroj: DPP