Sběr papíru. Školní kratochvíle má smysl pro všechny. Papír může být použit sedmkrát

Období, kdy se za sběr papíru inkasovaly vysoké sumy je sice pryč, přesto má třídění papíru smysl. Získaný papír se může znovu použít, a to až sedmkrát. Je důležité třídit suroviny, které nemusí končit na skládkách komunálního odpadu. Třiďte papír a odevzdávejte jej buď ve sběrnách nebo v barevných nádobách. Prozradíme vám, proč je to důležité.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
27/1/2024 11:00 AM

Všudypřítomný papír

Papír, letáky, kartonové krabice, bločky či sešity na poznámky, nejrůznější obalové a výplňové materiály, to vše a mnohem více se vyskytuje každý den v domácnostech a kancelářích. Zkuste se porozhlédnout po zásuvkách a nejrůznějších policích. Papíru je všude dost. Je škoda, že jsme se naučili třídit plastové obaly, ale s recyklací papíru jsme stále pozadu. Balík novin, letáků a časopisů nachystají zpravidla jen ti, kteří mají dítě školou povinné co touží po razítku v deníčku.

 Výkupny přijímají papír

Je pravdou, že ceny za výkup papíru jsou minimální a abyste získali zajímavou odměnu, museli byste do výkupu papíru často a s velkým objemem. Jak si stojí výkup papíru, cena a jaké konkrétní druhy papíru jsou vhodné pro výkup, jsme pro vás již dříve rozebírali. Výkupní ceny za kilogram jsou jen pár drobných. Přesto má sběr papíru smysl. Ročně jej na skládkách končí stovky tun, to zatěžuje životní prostředí. Ale především: papír je vyhozen bez dalšího využití. Přitom zpracování papíru a jeho recyklace je technologicky nenáročná, ze starého papíru je možné vyrobit celou řadu dalších, užitečných věcí. Sběrový papír sice nenahradí zcela nutnost dřeva, jako suroviny, ta je pro výrobu stále potřeba, přesto třídění papíru šetří životní prostředí významným poklesem spotřeby vody a energie.

Co se děje se surovinou po sběru papíru

Zpracování papíru, který jde do sběru, se skládá z několika kroků. Výkupny mohou zároveň připravovat papír pro recyklaci nebo jej pouze třídit. Po získání druhotné suroviny se papír dále zpracovává.

 1. Třídění papíru

Papír, který jde do sběru, je sbírán buď odděleně nebo společně s jinými recyklovatelnými materiály, jako jsou plasty a sklo. To v případě, že se odváží technickými službami z nádob k tomu určených. Na sběrných místech nebo v třídících zařízeních se papír třídí podle typů. To může zahrnovat oddělování novin od kartonu a kartonu odběžného tiskového papíru. Protože každý typ papíru má odlišný proces recyklace, také má při výkupu jinou hodnotu.

 1. Rozmělnění

Po třídění se papír rozemeleme na menší kousky. To zjednodušuje další zpracování a zvyšuje efektivitu recyklace. Některé výkupny tento krok udělají a dále prodávají jen rozemletou surovinu. Z materiálu se odstraňují kovové sponky, plastová okýnka (v případě obálek) či lepidla.

 1. Odmaštění a očištění

Papír může být očištěn od různých nečistot, jako jsou zbytky inkoustu, lepidla nebo další látky. Zvlášť pečlivě jsou odstraňovány tiskařské barvy. Proces odmašťování může být použit k odstranění mastnoty, zejména pokud byl papír vystaven potravinám nebo olejům.

 1. Smíchání s vodou

Papír se smíchá s vodou a vytváří se z něj kaše, pulp. (Jako pulp se označuje papír rozdrcený či rozmělněný na kaši.)Tento pulp obsahuje vlákna z původního papíru, která mohou být znovu použita k výrobě nového papíru.

 1. Odstranění barev a tiskových barviv

V některých případech může být nutné odstranit zbývající barvy a tisková barviva z papírové hmoty. Odstranění se provádí chemicky i mechanicky.

 1. Sušení a výroba nového papíru

Pulp je po vyčištění sušen a připraven k vytvoření nového papíru. V procesu výroby papíru se pulp rovnoměrně rozprostře na sítko a průmyslově se suší, vznikají nové listy papíru. Recyklovaný papír zpracovává stroj, směs se na nekonečném sítu lisuje a stlačuje. Poté jsou na papír povlakováním nanášeny pigmenty, pojidla a další přísady. Papír je vyžehlen a může být rozřezán.

Infografika: Popis zajímavosti o sběru papíru a jeho recyklaci.

Učte se třídit papír

Mezi dětmi panuje při sběru papíru soutěživý duch, řada škol odměňuje sběr papíru zajímavými cenami. Ne proto, že by byl sběr papíru ziskovou činností, spíše proto, že recyklace papíru šetří životní prostředí a je třeba se naučit se surovinovými zdroji zacházet co možná nejopatrněji. Dodnes se na sešitech, písankách, toaletních papírech a dalších předmětech objevuje sdělení, že jsou vyrobeny z recyklovaného papíru. Je zřejmé, že recyklace má smysl. Každý papír se může recyklovat pětkrát nebo dokonce sedmkrát, protože délka celulózových vláken se zkracuje a recyklovaný papír postupně ztrácí na kvalitě. Platí, že čím je papírové vlákno delší, tím vznik nekvalitnější recyklovaný papír.

Co přinést do sběrny papíru

Při oživení průmyslu vystřelily výkupní ceny papíru vzhůru, protože chybělo dřevo, které bylo dříve zpracováno po kůrovcové kalamitě. Papír se vykupoval dokonce za pětinásobek současné ceny. Do sběrny se přijímají noviny, časopisy, letáky a kancelářský papír. Za ty získáte odměnu dle ceníku výkupny. Kartony můžete odevzdat, ale zpravidla za ně odměnu nezískáte.

Papír ze sběru vyvážíme

Nadbytek recyklovaného papíru nikdy nepřijde nazmar. V České republice nemáme dostatečnou kapacitu na zpracování veškerého recyklovaného papíru, výstavba nové recyklační linky je obrovskou investicí a brzdí ji i složité stavební a povolovací řízení. ČR dokáže recyklovat jen pětinu množství, které je získané ve sběrnách. Papír, který nedokážeme z kapacitních důvodů zpracovat je prodáván ve formě slisovaných balíků do Německa, Rakouska, Polska nebo na Slovensko, tam je recyklován a přeměněn na další výrobky. Dovoz papíru z Evropy realizuje i Čína.

Zajímavosti o sběru papíru:

 • U papírových obalů pochází 9 z 10 tun z recyklovaného materiálu.
 • Papír pravidelně třídí asi dvě třetiny obyvatel, každý vytřídí v průměru něco přes 20 kg.
 • Téměř všechny noviny se vyrábí z recyklovaného papíru.
 • Tuna recyklovaného papíru šetří 2 tuny dřeva.
 • Jedna tuna papíru z recyklátu šetří 31 000 litrů vody.
 • Papír, který nejde recyklovat (obaly na vajíčka, toaletní papír, papírové ubrousky) se používá jako alternativní otop a tepelná izolace.

 Vyšší odměny získáte při recyklaci kovového odpadu. Železo, hliník, dráty nebo bronz mají ve výkupu kovů zajímavou hodnotu. Výkup kovů, ceník vás o tom dříve informoval. Při recyklaci papíru není primárním cílem zisk, ale minimalizovat odpad a zužitkovat papírové materiály tak, aby mohly být znovu použity.

 Autor: Iva Vaněčková, Foto: Pixabuy a Bing creator

 Zdroje:

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/403687-papiru-je-moc-sberne-suroviny-ho-uz-nechteji-na-cem-se-da-vydelat

https://www.samosebou.cz/2018/12/04/od-trideni-sberu-papiru-az-po-recyklaci/