Výkup papíru. Cena za kg může být i záporná. Dejte pozor

Výkupní cena za papír kolísá, přesto je důležité papír třídit a odevzdávat. Papír je surovinou, která se snadno recykluje a může být opakovaně použita v různých odvětvích průmyslu. Ukážeme vám, proč je recyklace papíru důležitá i to, na jakou odměnu se můžete těšit, když odevzdáte papír do výkupu. Zkoumali jsme výkupní ceny papíru napříč republikou.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
30/1/2024 8:19 AM

Papír nepatří na skládku

Papír je surovinou, která se dá velmi dobře recyklovat a opětovně použít. Vytřízený papír může být zpracován a použit znovu pětkrát až sedmkrát v závislosti na kvalitě papíru a délce papírových vláken v surovině. Proto ačkoliv jsou výkupní ceny papíru nízké a mnohem více se vyplatí výkup železa, cena je pětkrát vyšší, třídit papír je důležité. Každá osoba by měla mít k odpadům odpovědný přístup, protože jistě chceme zachovat kvalitu životního prostředí pro další generace.

Městské skládky hlásí přeplněnou kapacitu surovinami, které mohou být snadno použity v řadě průmyslových odvětví, pokud by byly správně třízeny. Přírodní zdroje nejsou bezedné, počet obyvatel a jejich spotřeba stále narůstá. Těžba a získání primární suroviny nemusí být v budoucnu možná v takovém objemu jako dnes, proto je důležité odpovědně přistupovat k recyklaci.

Roste digitalizace, roste spotřeba papíru

Recyklování papíru má ekologické i ekonomické výhody. Zabraňuje nadměrnému vytváření odpadu, šetří spotřebu surovin a snižuje emise skleníkových plynů spojené s výrobou nového papíru. Výroba papíru z recyklátu znamená mnohem nižší spotřebu energie i vody.

Je paradoxem, že s rostoucí digitalizací roste spotřeba papíru. To proto, že bobtná zásilkový prodej a je třeba dopravit balíky na mnohem větší vzdálenosti. Z toho důvodu narůstá objem kartonového papíru, která nemá při recyklaci využití jako surovina pro nový papír. Přesto je důležité jej odevzdat. Vyrábějí se z něj izolace nebo slouží jako alternativní otop. Rozhodně nekončí na skládkách.

Výkup papíru pro další použití

Papír se shromažďuje ve sběrnách a výkupnách. Tam jej odevzdávají občané, firmy nebo instituce (například zájmová sdružení, školy aj.) nebo je dopraven při svozu barevných popelnic. Papír je důkladně vytříděn, oddělen musí být karton a lepenka od novin, časopisů a běžného papíru. Papír, který je vhodný pro další použití se rozemele a důkladně očistí. Očištění probíhá mechanicky i chemicky, aby byla odstraněna případná mastnot anebo tiskařské barvy. Rozemletý a očištěný papír se smíchá s vodou, kaše se nanáší v recyklačních linkách na takzvané nekonečné síto. Na sítu se připravená papírová směs lisuje, vysouší a povrchově upravuje. Následně se nařeže a připraví na další zpracování.

Síť výkupen v České republice

Výkupem a sběrem papíru se zabývá síť provozoven napříč Českou republikou. Rovněž je možné papír odevzdat do barevné popelnice k tomu určené, zpravidla má modrou barvu. Do sběru papíru se s oblibou zapojují například školy, pro které je sběr papíru drobně výdělečnou aktivitou a učí děti zodpovědnému přístupu k nakládání s odpady.

Primárním úkolem výkupny papíru není jen shromáždit papír. Musí jej taky vytřídit a připravit na další zpracování.

Výkup papíru, cena kolísá

Výkupní ceny papíru zaznamenaly několik šoků. Prvním byl nadbytek dřeva při kůrovcové kalamitě, to společně s útlumem ekonomiky v covidovém období znamenalo, že se papír přestal vykupovat zcela, vykupoval se zdarma nebo se za něj muselo ve sběrně zaplatit. Po oživení ekonomiky vyvstal dočasný nedostatek a výkupní ceny papíru vystřelily vzhůru. Dnes jsou ceny poměrně stabilní, ačkoliv se očekává jejich pokles z důvodu obav o globální recesi ekonomiky. Výkupní ceny papíru jsou určovány vývojem nabídky a poptávky, Česká republika sběr exportuje (asi 4/5 množství) do jiných zemí EU, ale i do Číny a Indie.

Výkupní ceny papíru

Ceny výkupu papíru jsou mnohem zajímavější ve velkých městech. Vždy záleží, jaký papír do výkupny přivezete, proto už při sběru papíru a chystání papíru do sběrny se věnujte jeho třízení.

Nejvíce získáte za noviny a časopisy ve velkých městech. Nejméně za směsný papír nebo kartonové krabice a lepenku. Na ty si dejte obzvlášť pozor. Některé sběrny je nepřijmou vůbec u jiných vám je odeberou zdarma. Jsou ale sběrny, u kterých budete za odevzdaný kartonový papír muset zaplatit poplatek.

   
Typ papíru   
   
Výkup Praha   
   
Výkup Opava   
   
Výkup Sloup v Čechách   
   
noviny   
   
2,60 Kč/kg   
   
1,20 Kč/kg   
   
1,40 Kč/kg   
   
časopisy   
   
2 Kč/kg   
   
1,20 Kč/kg   
   
1,40 Kč/kg   
   
směs papíru   
   
1,80 Kč/kg   
   
zdarma   
   
zdarma   
   
karton, lepenka   
   
zdarma   
   
0,20 Kč/kg   
   
-0,5 Kč/kg   

Jak připravit papír do výkupu

Papír je třeba odevzdávat do výkupen. Sběrné suroviny vám papír přijmou, ale nevyplatí vám za něj odměnu. Nejsnadnější cestou je, třídit papír správně už během doby, kdy pouze shromažďujete odpovídající množství. Myslete na to, že do výkupu nepatří mokrý, mastný a výrazně znečištěný papír.

Zjistěte, jaký papír přijímá výkupna, které budete sběr odevzdávat. Některé výkupny mají jinou cenu za noviny, jinou za časopisy a letáky, jinou za kancelářský papír. V takovém případě se vyplatí už doma třídit různé druhy papíru do určených krabic. Nejjednodušší je shromažďování reklamních letáků, ty získáváte zdarma a v obrovském množství. Byla by škoda, kdyby měly končit na skládkách.

Rozhodně nepřidávejte do sběru kartonové krabice a různé výplňové materiály, pokud si nezjistíte, že je vaše sběrna přijme. Jsou místa, kde za jejich odevzdání budete muset zaplatit.

Za papír výplata na ruku

U kovového odpadu může být některým nepříjemné, že odevzdávají identifikační údaje společně s číslem účtu. Následně musejí na výplatu odměny počkat. U sběru papíru tato komplikace odpadá. Za papír se vyplácí odměna okamžitě po zvážení a odevzdání papíru.

V budoucnu se očekávají výrazné inovace recyklačních technologií i výstavba nových kapacit, protože je zřejmé, že téma recyklování surovin bude společností rezonovat ještě více než dnes.

Proč třídit papír:

  • Péče o životní prostředí.
  • Menší zátěž komunálních skládek.
  • Drobná odměna za odevzdání papíru.

Autor: Iva Vaněčková, Foto: Fondik.CZ dle Bing creator

Zdroje:

Ceníky náhodně vybraných výkupen papíru.

https://www.eon.cz/radce/ekologie/trideni-odpadu/kolik-vynasi-sber-a-vykup-papiru/

https://www.srot-rams.cz/sberne-suroviny/vykup-papiru