Výkup papíru - cena v roce 2024

Zbavit se starého nepotřebného papíru jako kartonových krabic, lepenky, novin, knih, sešitů nebo kalendářů můžete velmi jednoduše a získáte nejen malou finanční odměnu, ale také dobrý pocit, že jste udělali něco pro naši planetu a životní prostředí. Kolik tedy za výkup papíru aktuálně dostanete a kam s ním zajít?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
3/1/2023 2:00 AM

Za kolik se vykupuje papír a kde?

V dnešní době si většina lidí uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí, ke které mohou přispět svým každodenním chováním a jednoduchými rozhodnutími. Mezi ně patří i recyklace a třídění papíru, které navíc můžete odnést do výkupny surovin nebo-li do sběrny. Papír totiž patří mezi jednu z nejčastějších surovin, které se vykupují.

Do sběrny tedy můžete zanést noviny, knihy bez pevných desek, časopisy, staré sešity, kalendáře, použitý papír z tiskárny, lepenku, kartony nebo staré krabice. V některých sběrnách se bude cena lišit podle jednotlivých druhů papíru, v jiných mají jednotnou cenu za jakýkoliv druh papíru. Počítejte s tím, že se vykupuje papír na kilogramy, tedy čím více papíru dovezete, tím více za něj dostanete.

Cena za kilogram směsi papíru se pohybuje mezi 1 Kč a 4,5 Kč v závislosti na sběrně, za roztříděné druhy papíru na noviny a časopisy dostanete 2 Kč až 5 Kč za kilogram a za kartony a lepenku buď nic nebo maximálně 2 Kč za kilogram. Každá výkupna reaguje na neustálé změny ceny výkupu papíru, která není pevně stanovená, ale naopak se mění na základě aktuálních cen papíren a situace na trhu.

Typ papíru Přibližná cena za kg (Kč)
Směs papíru 1 - 4,5
Noviny a časopisy 2 - 5
Kartony a lepenka 0 - 2

Mějte na paměti, že vykupovaný papír nesmí být žádným způsobem špinavý, tedy především nesmí být mastný nebo ulepený. Rovněž nepochodíte ve sběrně s tapetami, voskovým papírem a dalšími podobnými typy papíru. Vzhledem k výkupu na kilogramy také zvažte, zda se vám cesta do výkupny opravdu vyplatí.

A co se dále děje s papírem po odevzdání do sběrny? Dále putuje do lisu a na následné zpracování a recyklaci na další papírový výrobek, nejčastěji jako obalový materiál, výplně do krabic, atd. Důležitou a pozitivní informací je, že papír se dá recyklovat vícekrát, jeho využití tedy nekončí po prvním zpracování.

Výkup dalších surovin

Tématu výkupu surovin se věnujeme dlouhodobě. Přečtěte si další naše články: