Co má společného prodej prstenu a výkup katalyzátorů. Ceník se stanovuje podle obsahu drahého kovu

Výkupny a recyklační firmy nabízí zajímavé odměny za výkup katalyzátorů. Cena výkupu se odvíjí od procentního zastoupení obsahu palladia, rhodia a platiny, které jsou v katalyzátorech obsaženy. Podrobně vám popíšeme postup výkupu i recyklace, upozorníme, na co si dát pozor při výkupu katalyzátorů i jak katalyzátor připravit na výkup.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
29/1/2024 9:01 AM

Užitečné katalyzátory v automobilech

Obecně pojem katalyzátor označuje zařízení nebo látku, která urychluje chemickou reakci. Nejrůznější katalyzátory jsou používány v chemickém, potravinářském nebo petrochemickém průmyslu.

Automobilový průmysl chápe pojem katalyzátor jako součást, která redukuje škodlivé emise. Ty vznikají při spalování paliva v motoru. Výfukový katalyzátor nebo katalytický konvertor přeměňuje škodlivé látky jako oxidy dusíku, oxidy uhelnaté (aj.) na méně nebezpečné látky. K tomu používá katalytické reakce. V dieselových motorech se o snížení škodlivých emisí stará filtr pevných částic, ten se zanáší a je třeba jej pravidelně udržovat. Kolik stojí filtr pevných částic jsme pro vás již zjišťovali.

Co se vykupuje

Vykupují se použité autokatalyzátory, poškozené, nepoškozené a průmyslové katalyzátory. Dále se zpracovávají autokatalyzátory s keramickým nosičem, kovové katalyzátory a filtry pevných částic. K výkupu můžete nabídnout celý katalyzátor, demontovaný materiál, kovový nosič nebo již vystříhaný monolit. Katalyzátory jsou určené k recyklaci nebo renovaci.

Katalyzátory se vzácnými kovy

Katalyzátory v automobilech se používají u zážehových i vznětových motorů. Autokatalyzátory obsahují tenké vrstvy drahých kovů. Obvykle palladium a rhodium, které jsou nanesené na mřížce katalyzátoru. Zmíněné drahé kovy vyvolávají reakci produktů nedokonalého hoření a způsobí jejich rozklad.

Katalyzátory výfukových plynů jsou roztaveny, materiály a drahé kovy jsou uvedeny zpět do výrobního cyklu.

Jak se zpracovává vykoupený katalyzátor

Z katalyzátorů se vykupuje platina, palladium, rhodium a další suroviny. Nejprve se keramický monolit oddělí od železného obalu a rozdrtí se. Analyzuje se obsah drahých kovů, ty se separují a dále zpracovávají.

Infografika: cyklus recyklace katalyzátoru

Recyklace katalyzátoru z automobilů

 1. Výkup: Nejprve jsou katalyzátory odebrány z vozidel a recyklovány.
 2. Drcení a třídění: Katalyzátory jsou dále zpracovávány prostřednictvím drcení a třídění. Mechanický proces rozdrcení pomáhá oddělit obsah katalyzátoru od ostatních materiálů včetně keramiky, plechů a ostatních součástí.
 3. Chemické zpracování: Po mechanickém zpracování následuje chemický proces. Katalyzátory jsou podrobeny různým chemickým reakcím, aby se oddělily cenné kovy od nežádoucích látek. Extrahované vzácné kovy jsou poté rafinovány a připraveny k dalšímu použití.
 4. Rafinace a recyklace: Vytěžené vzácné kovy, jako je platina, palladium a rhodium, jsou podrobeny rafinaci, aby se dosáhlo vyšší čistoty. Tyto kovy mohou být použity znovu v různých průmyslových procesech, včetně výroby nových katalyzátorů nebo jiných technologických aplikací.
 5. Odpadové produkty: Vedle extrakce vzácných kovů vznikají také odpadové produkty, které musí být správně zpracovány nebo likvidovány.

Ceník u výkupu katalyzátorů

Recyklace klíčových komponent, které mohou být v průmyslu opětovně použity přispívá k efektivnímu využívání cenných kovů. Minimalizuje se i energie, která je nutná při zpracování. Cena při výkupu katalyzátorů se určuje individuálně, podle konkrétního obsahu drahých kovů. Procentní zastoupení vybraného prvku v katalyzátoru určuje cenu za výkup. Dále se cena určuje podle vývoje ceny drahého kovu na burze.

Pro ilustraci uvádíme náhodně vybraný ceník výkupu katalyzátorů při nejnižších a nejvyšších koncentracích drahých kovů.


Výkup konkrétního prvku

Procentuální zastoupení

Cena

Výkup platiny z katalyzátorů

0,010 - 0,049 %

170 Kč

0,550 - 0,599 %

4 200 Kč

Výkup paladia z katalyzátorů

0,050 - 0,099 %

260 Kč

0,350 - 0,399 %

1 300 Kč

Výkup rhodia z katalyzátorů

0,012 - 0,024 %

100 Kč

0,05 - 0,099 %

400 Kč

Co je zapotřebí pro výkup katalyzátoru

Pro výkup katalyzátoru je zapotřebí kód katalyzátoru, ten bývá vygravírovaný na těle katalyzátoru. Značení se může nacházet také na plechu nebo svodech.

Autovrakoviště, autoservisy nebo prodejny náhradních dílů mohou nabídnout k výkupu velký objem katalyzátorů. Společnosti jsou ochotny domluvit se na podmínkách výkupu při nabídce katalyzátorů v objemech převyšujících 100 kg.

 1. Demontáž

Odstraňte katalyzátor tak, aby nedošlo k poškození jeho struktury nebo keramického jádra.

 1. Očištění

Vyčistěte katalyzátor od nečistota odstraňte případné usazeniny, jako jsou například zbytky spalovacích produktů nebo oxidy.

 1. Identifikace

Pokud máte informace o vozidle, z něhož katalyzátor pochází (například značka, model, rok výroby), sdělte tyto informace sběrně. Některé katalyzátory mohou být specifické a jejich hodnota se liší.

 1. Kontaktování sběrny

Před tím, než se rozhodnete prodat katalyzátor, kontaktujte sběrnu nebo recyklační zařízení. Zeptejte se na jejich aktuální ceny a postup výkupu.

 1. Doklady

Připravte si doklady o vozidle, z něhož katalyzátor pochází a váš občanský průkaz.

 1. Podpis smlouvy

Při výkupu je pravděpodobné, že budete muset podepsat smlouvu nebo jiný dokument.

Na co si dát pozor při výkupu katalyzátoru

Zpravidla výkupny účtují poplatek za vyřezání katalyzátoru z kamionu nebo za vyřezání katalyzátoru z nákladních vozidel. Katalyzátor k výkupu může nabídnout pouze autoservis, vrakoviště nebo prodejna náhradních dílů. Podnikatelská činnost musí být prokázána. Soukromý majitel má povinnost prokázat původ nákupu.

Řada firem nabízí zákazníkům, že mohou být přítomni u procesu měření katalyzátoru. To je záruka seriózního přístupu, protože katalyzátory mohou být různé.

Katalyzátory se nejprve rozřezávají, vyndává se hmota, která se váží. Dále se katalyzátor navrtá a prášek se měří spektrometrem. Naměřené hodnoty s obsahem drahých kovů jsou viditelné na displeji. Obsah drahých kovů určuje cenu výkupu konkrétního katalyzátoru.

Autor: Iva Vaněčková, Foto: Fondik.CZ dle Bing creator

Zdroje:

https://www.sroty.net/vykup/vykup-katalyzatoru-cenik

https://www.sroty.net/vykup/vykup-katalyzatoru-zlin

https://www.catalycon.cz/vykup-katalyzatory